Nieuws

BTW: BCF: SPUK: Voortgang sportdossier: commerciële sportbedrijven

Geplaatst: 12 februari 2020
Kenmerk: 2020.24788

BTW: BCF: SPUK: Voortgang sportdossier: commerciële sportbedrijven

Bijgaand een update van de voortgang van het dossier 'commerciële sportbedrijven'.

Zoals wij hebben begrepen hebben de Belastingdienst en het Ministerie van Financiën nog steeds geen definitief standpunt ingenomen over de positie van sommige commerciële exploitanten van sportaccommodaties. Bij veel gemeenten bestaat de vraag of de gemeente de sportaccommodaties belast met btw moet blijven verhuren en /of SPUK kan worden aangevraagd. Met welke aspecten moeten gemeenten rekening houden?

Voor meer informatie over de belangrijke aspecten van dit dossier. Klik hier

Vaktechnisch overleg

Tijdens ons vaktechnisch overleg gaan wij het sportdossier en btw verder uitdiepen. Klik hier


Dit bericht is opgesteld door de redactie van Taxnavigator/eindredactie mr. dr. J.J.P.(Joep) Swinkels. Voor meer informatie: info@taxnavigator.nl. © Copyright Taxnavigator/Nestor Business Media BV/Nestor Media Groep. Ter zake van onze fiscale dienstverlening en berichtgeving gelden algemene voorwaarden en hetgeen wordt vermeld in de colofon.