Nieuws

Compensatie van btw op bonnetjes en declaraties

Geplaatst: 30 augustus 2016
Bron: Artt. 34d en 35a van de Wet op de omzetbelasting 1968
Kenmerk: 2016.00488

Compensatie van btw op bonnetjes en declaraties

De btw op de kosten die de gemeente maakt ter zake van het bestuur van de gemeente kan de gemeente volledig compenseren bij het BTW-compensatiefonds. Onder voorwaarden is ook voor uitgaven ‘buiten de deur’ compensatie van btw mogelijk. In dit artikel gaan wij nader in op de mogelijkheid en voorwaarden om de btw op bonnetjes en declaraties te compenseren bij het BTW-compensatiefonds.

Factuurvereisten

De btw op de kosten die de gemeente maakt ter zake van het bestuur van de gemeente, kan de gemeente volledig compenseren bij het BTW-compensatiefonds. Ook voor uitgaven ‘buiten de deur’ is compensatie van btw mogelijk als die kosten zijn gemaakt voor het bestuur. Een voorwaarde hierbij is wel dat deze kosten en de btw aan de gemeente in rekening zijn gebracht op een geldige factuur of een als zodanig dienstdoend document. De voorwaarden waaraan een factuur moet voldoen staan beschreven in artikel 35a van de Wet op de omzetbelasting 1968. Zo moet de factuur, het bonnetje of de declaratie in ieder geval op naam van de gemeente zijn gesteld c.q. aan de gemeente zijn uitgereikt. De Belastingdienst controleert hier actief op.

Vereenvoudigde factuur

De wetgever heeft voor kleine uitgaven een regeling getroffen. Op grond van deze regeling kan een factuur, bonnetje of declaratie als een geldige factuur worden aangemerkt, terwijl deze niet voldoet aan alle eisen die in artikel 35a van de Wet op de omzetbelasting 1968 zijn gesteld. In de praktijk wordt dit een vereenvoudigde factuur genoemd (artikel 34d Wet op omzetbelasting 1968). Een vereenvoudigde factuur is een geldige factuur mits:

  • het factuurbedrag inclusief btw niet meer dan € 100 bedraagt; of
  • als deze factuur een aanvulling of correctie is van een eerder uitgereikte, geldige factuur (correctiefactuur).

Voor verder lezen: klik hier


Dit artikel is opgesteld door de heer mr. dr. J.J.P. Swinkels die werkzaam is als concernfiscalist. Het artikel is op persoonlijke titel geschreven.

Contactpersoon

Heeft u vragen over dit onderwerp?
Neem dan contact op met:

Voor meer informatie:

mr. dr. J.J.P. (Joep) Swinkels
06-25152349
joepswinkels@taxnavigator.nl