Nieuws

Abonnement Fiscaal Platform Taxnavigator

Geplaatst: 03 augustus 2023
Kenmerk: 2023.05620

Abonnement Fiscaal Platform Taxnavigator

Taxnavigator is inmiddels de meest gebruikte fiscale kennisbank voor gemeenten! Voor € 1.250 ex btw per jaar kunt u met 15 collega's gedurende 12 maanden gebruik maken van Taxnavigator. 

Eenvoudig en in duidelijke taal willen wij u wegwijs maken in de gemeentelijke fiscaliteit. De academisch gevormde fiscalist maar ook de medewerker die net is gestart bij de gemeente maken gebruik van Taxnavigator. Wij werken in de actualiteit en werken iedere dag aan het onderhoud en de uitbreiding van het fiscaal platform.

Taxnavigator ondersteunt uw gemeente bij de beheersing, besturing, monitoring en van de fiscaliteit.

Overzicht Taxnavigator

  1. Taxnavigator heeft een blok nieuwsberichten met openbare en besloten nieuwsartikelen.
  2. Taxnavigator heeft een compleet uitgewerkte en actuele modellabelling. U vindt de brondocumenten, een toelichting, rechtspraak en advies in de modellabelling. Naast btw en BCF-documentatie treft u ook informatie over andere belastingen aan
  3. Taxnavigator heeft een sectie belastingen waar u relevante brondocumenten aantreft over de btw, het BTW-compensatiefonds, de autobelastingen, de vennootschapsbelasting en loonbelasting.
  4. Taxnavigator heeft een afzonderlijke sectie over het BTW-compensatiefonds.
  5. Taxnavigator heeft een sectie thema’s met fiscale informatie over btw en bedrijfsvoering, het grondbedrijf, multifunctionele accommodaties, onderwijshuisvesting, samenwerken, Sociaal Domein, Sport, subsidies, het vastgoedbedrijf.
  6. Taxnavigator heeft een sectie dossiers.  
  7. Taxnavigator heeft een uitgebreide zoekmachine.

Voor meer informatie:

Stuur een e-mail naar: info@taxnavigator.nl

Dit bericht is opgesteld door de redactie van Taxnavigator/eindredactie mr. dr. J.J.P. (Joep) Swinkels. Voor meer informatie: info@taxnavigator.nl © Copyright Taxnavigator/Nestor Business Media BV/Nestor Media Groep. Ter zake van onze fiscale dienstverlening en berichtgeving gelden algemene voorwaarden en hetgeen wordt vermeld in de colofon.