Nieuws

BTW: Pauzedrankje is belast met laag btw-tarief

Geplaatst: 24 oktober 2023
Kenmerk: 2023.51253

BTW: Pauzedrankje is belast met laag btw-tarief

In dit nieuwsbericht informeren wij u over de uitspraken van het Gerechtshof 's-Hertogenbosch inzake de toepassing van het verlaagde btw-tarief voor pauzedrankjes.

Het Gerechtshof 's-Hertogenbosch oordeelt in zijn uitspraken van 27 september 2023 met nrs. 21/00991 en 22/01772, dat het verlaagde btw-tarief van toepassing is op de levering van drankjes in de pauze door een stichting die een theater exploiteert. 

Een stichting exploiteert een theater. In de prijs van een kaartje voor een voorstelling is een (alcoholisch) pauzedrankje inbegrepen. In geschil is of op dit pauzedrankje het lage tarief van toepassing is. Het hof overweegt dat het verstrekken van (alcoholische) drankjes in de pauze meebrengt dat dit de gebruikmaking van de hoofdprestatie, het bezoek aan de theatervoorstellingen, optimaal maakt. Dit betekent dat het verlenen van toegang tot een voorstelling inclusief pauzedrankje als één enkele prestatie moet worden beschouwd waarop het lage tarief van de hoofdprestatie van toepassing is.

Documenten en publicaties 

  • Uitspraak Gerechtshof 's-Hertogenbosch d.d. 27 september 2023, nr. 21/00991. Klik hier 
  • Uitspraak Gerechtshof 's-Hertogenbosch d.d. 27 september 2023, nr. 22/01772. Klik hier 

Dit bericht is opgesteld door de redactie van Taxnavigator/eindredactie mr. dr. J.J.P. (Joep) Swinkels. Voor meer informatie: info@taxnavigator.nl. © Copyright Taxnavigator BV/Nestor Business Media BV/Nestor Media Groep. Ter zake van onze fiscale dienstverlening en berichtgeving gelden algemene voorwaarden en hetgeen wordt vermeld in de colofon.