Nieuws

LB: Handboek Loonheffingen 2021

Geplaatst: 06 juli 2021
Kenmerk: 2021.38669

LB: Handboek Loonheffingen 2021

In dit nieuwsbericht informeren wij u over het bijgewerkte en geactualiseerde handboek 'Loonheffingen'.

De Belastingdienst heeft op 6 juli 2021 een bijgewerkte en geactualiseerde versie gepubliceerd van het Handboek Loonheffingen 2021 (Handboek Loonheffingen 2021, uitgave juli 2021).

In deze uitgave zijn de wijzigingen tot en met 30 juni 2021 verwerkt.

  • Op bladzijden 8 tot en met 12 van het handboek zijn de wijzigingen ten opzichte van de uitgave van maart 2021 aangegeven.
  • In paragraaf 22.1.7 is de standpuntwijziging inzake het noodzakelijkheidscriterium bij gereedschappen, computers, mobiele communicatiemiddelen en dergelijke apparatuur toegevoegd. U kunt de gerichte vrijstelling voor noodzakelijke voorzieningen ook toepassen als de werknemer een eigen bijdrage voor privégebruik verschuldigd is.
  • In paragraaf 22.1.9 is toegevoegd dat de ARBO-voorzieningen ook gericht vrijgesteld zijn als ze worden ge- of verbruikt op een plaats waar de gemeente uitvoering geeft aan het arbeidsomstandighedenbeleid dat de gemeente voert op grond van de Arbeidsomstandighedenwet.

Documenten en publicaties

  • Voor raadplegen Handboek Loonheffingen 2021 (Handboek Loonheffingen 2021, uitgave juli 2021). Klik hier

Dit bericht is opgesteld door de redactie van Taxnavigator/eindredactie mr. dr. J.J.P. (Joep) Swinkels. Voor meer informatie: info@taxnavigator.nl. © Copyright Taxnavigator BV/Nestor Business Media BV/Nestor Media Groep. Ter zake van onze fiscale dienstverlening en berichtgeving gelden algemene voorwaarden en hetgeen wordt vermeld in de colofon.