Nieuws

Afvalfonds: VNG: Wacht nog even met het sturen van facturen met btw naar Afvalfonds

Geplaatst: 17 januari 2020
Kenmerk: 2020.23841

Afvalfonds: VNG: Wacht nog even met het sturen van facturen met btw naar Afvalfonds

Wacht nog even met sturen facturen met btw naar Afvalfonds

Nieuws

vrijdag 17 januari 2020

De VNG en andere partijen gaan overleggen met het ministerie van Financiën over de btw-heffing over de bijdragen die gemeenten ontvangen van het Afvalfonds Verpakkingen. Wij raden u aan te wachten met het zenden van facturen met btw.

Begin december heeft de VNG gemeenten geïnformeerd dat de bijdragen die zij ontvangen van de stichting Afvalfonds Verpakkingen voor de gescheiden inzameling, sortering en/of verwerking van verpakkingsafval belast zijn met btw. Dat had de staatssecretaris van Financiën per brief aan de VNG laten weten. Ook Nedvang heeft hierover een brief naar alle gemeenten gestuurd.

Deze week hebben De Koninklijke NVRD, het Afvalfonds en de VNG overlegd over de gevolgen van de btw-heffing. Partijen hebben besloten om nader te gaan overleggen met het ministerie van Financiën. Dit overleg wordt nu voorbereid. We houden u op de hoogte en raden gemeenten aan om voorlopig nog even géén actie te ondernemen.

Meer informatie: klik hier

Dit bericht is opgesteld door de redactie van Taxnavigator/eindredactie mr. dr. J.J.P. (Joep) Swinkels. Voor meer informatie: info@taxnavigator.nl. © Copyright Taxnavigator/Nestor Business Media BV/Nestor Media Groep. Ter zake van onze fiscale dienstverlening en berichtgeving gelden algemene voorwaarden en hetgeen wordt vermeld in de colofon.