Nieuws

Programma VTO d.d. 11 maart 2020

Geplaatst: 09 maart 2020
Kenmerk: 2020.25352

Programma VTO d.d. 11 maart 2020

Bijgaand het voorlopige programma voor het VTO d.d. 11 maart 2020

Laatste ontwikkelingen jurisprudentie

Samenwerken/subsidie voor de regio/penvoerder

BTW-compensatiefonds

Afvalfonds

Schuldhulpverlening

BCF-besparend samenwerkingsmodel

Leegstand/vastgoed en btw

ProRail wordt ZBO

MFA/exploitatiemodel/namens gemeente

Commerciële sportbedrijven

Horizontaal Toezicht

Autobelastingen

Energietransitie

Bouwterrein/ruil

Sport/SPUK-model

Dit bericht is opgesteld door de redactie van Taxnavigator/eindredactie mr. dr. J.J.P.(Joep) Swinkels. Voor meer informatie: info@taxnavigator.nl. © Copyright Taxnavigator/Nestor Business Media BV/Nestor Media Groep. Ter zake van onze fiscale dienstverlening en berichtgeving gelden algemene voorwaarden en hetgeen wordt vermeld in de colofon.