Nieuws

BCF: BTW: Steeds meer gemeenten passen de ORINCO-methode toe

Geplaatst: 27 februari 2020
Kenmerk: 2020.25179

BCF: BTW: Steeds meer gemeenten passen de ORINCO-methode toe

Wij krijgen steeds meer (positieve) berichten van abonnee's over de toepassing van de zogenoemde ORINCO-methode om het gemeentelijke mengpercentage jaarlijks te berekenen. De ORINCO-methode is door de Belastingdienst geaccepteerd en eenvoudig toe te passen. De ORINCO-methode kan ook zonder programma of applicatie worden toegepast waardoor de (jaarlijkse) kosten voor de gemeente beperkt blijven. De tijdsinspanning om het gemeentelijk mengpercentage te berekenen via de ORINCO-methode is geringer dan bij toepassing van andere methoden. Zoals wij hebben begrepen passen niet alleen kleine gemeenten maar ook G10-gemeenten de ORINCO-methode toe.

Uitwerking methode-ORINCO

Wij hebben voor u een beschrijving van de ORINCO-methode op Taxnavigator geplaatst. Voor downloaden methode-ORINCO. Klik hier

Vragen in het kader ORINCO-methode

Vragen over de ORINCO-methode werken wij in onze nieuwsartikelen uit. Hoe gaat de ORINCO-methode om met kosten? Hoe gaat de ORINCO-methode om met subsidies?

De ORINCO-methode gebruikt de verdeling van loonkosten en kosten inhuur personeel derden over de kostendragers om het gemeentelijke mengpercentage te bepalen. Bij het opstellen van het grondslagendocument voor het berekenen van het mengpercentage kijkt de ORINCO-methode niet naar de wijze waarop de btw op de kosten moet worden afgewikkeld, maar stelt de vraag; "waarom verricht de gemeente deze activiteit". Het verrichten van werkzaamheden die leiden tot het verstrekken van subsidies kent over het algemeen genomen geen wettelijk grondslag. De gemeente verricht deze werkzaamheden als niet overheid / niet btw-ondernemer. Omdat de gemeente handelt als niet overheid / niet btw-ondernemer is het label BCF. Kortom, kosten en subsidies zijn niet relevant voor de ORINCO-methode.

Dit bericht is opgesteld door de redactie van Taxnavigator/eindredactie mr. dr. J.J.P.(Joep) Swinkels. Voor meer informatie: info@taxnavigator.nl. © Copyright Taxnavigator/Nestor Business Media BV/Nestor Media Groep. Ter zake van onze fiscale dienstverlening en berichtgeving gelden algemene voorwaarden en hetgeen wordt vermeld in de colofon.