Nieuws

BB: Meer geld nodig voor realisatie zonneparken

Geplaatst: 12 februari 2020
Kenmerk: 2020.24762

BB: Meer geld nodig voor realisatie zonneparken

Op 5 februari 2020 is het artikel 'Meer geld nodig voor realisatie zonneparken' gepubliceerd in Binnenlands Bestuur. Klik hier.

Met het huidige budget zullen zo'n 6000 "panklare initiatieven" voor zonne-energieprojecten buiten de boot vallen, becijferen de organisaties. En dat terwijl Nederland harde doelstellingen voor het opwekken van duurzame energie en het verminderen van de CO2-uitstoot nog niet haalt. 'Als geen andere techniek kunnen zon-op-dakprojecten zeer snel gerealiseerd worden en dus bijdragen aan de nu geldende energie- en klimaatdoelen,' aldus de organisaties in een brief aan Tweede Kamerleden en minister Eric Wiebes (Economische Zaken en Klimaat). De oproep wordt onder meer gesteund door de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG), de vier grootste steden, Techniek Nederland, Holland Solar, Urgenda, Greenpeace en Natuur&Milieu.

Voor meer informatie over btw en zonnepanelen verwijzen wij u naar het thema 'Energietransitie' op Taxnavigator. Klik hier


Dit bericht is opgesteld door de redactie van Taxnavigator/eindredactie mr. dr. J.J.P.(Joep) Swinkels. Voor meer informatie: info@taxnavigator.nl. © Copyright Taxnavigator/Nestor Business Media BV/Nestor Media Groep. Ter zake van onze fiscale dienstverlening en berichtgeving gelden algemene voorwaarden en hetgeen wordt vermeld in de colofon.