Nieuws

Sport. Vacuümcabine en zwembaden

Geplaatst: 04 mei 2019
Kenmerk: 2019.05384

Sport. Vacuümcabine en zwembaden

Bewegen in een vacuümcabine is geen sport en valt daarom onder het btw-tarief van 21%.

Het geven van gelegenheid om te sporten in een sportaccommodatie valt onder het btw-tarief van 9%. Het begrip ‘sport’ heeft betrekking op activiteiten waarbij fysieke inspanning en training van fysieke vaardigheden voorop staan. Of een activiteit wordt aangemerkt als sport, wordt beoordeeld naar gangbaar spraakgebruik en/of maatschappelijke opvattingen.

1. Bewegen in een vacuümcabine

Bij het bewegen in een vacuümcabine zit de klant tot zijn of haar middel in een afgesloten cabine. Tijdens de sessie wordt de cabine afwisselend vacuüm getrokken terwijl de klant met een lage intensiteit beweegt (steppen of fietsen, afhankelijk van het apparaat). Zo'n sessie wordt ook wel 'vacuümtherapie' of 'hypoxi' genoemd. Vacuümtherapie zou zorgen voor een goed figuur (slanker en minder cellulitis) en een betere gezondheid.

2. Bewegen in een vacuümcabine is geen sportbeoefening

Bewegen in een vacuümcabine is het middel om vacuümtherapie te kunnen ondergaan. Bij het bewegen in de vacuümcabine staan fysieke inspanning en training van fysieke vaardigheden dus niet voorop. Er is geen sprake van sportbeoefening en daarom valt het bewegen in zo'n cabine onder het btw-tarief van 21%.

Voor raadplegen standpunt Belastingdienst: klik hier

3. Gemeentelijke praktijk

In het document 'Fiscale vragen en antwoorden inzake Regeling specifieke uitkering sport' van de Dienst Uitvoering Subsidies aan Instellingen van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport wordt opgemerkt in punt 6 over sportbeoefening en zwembaden opgemerkt:

Vraag. Wordt het toegang verlenen tot zwembaden aangemerkt als het geven van gelegenheid tot sportbeoefening?

Antwoord. Indien bij recreatief gebruik van een zwembad geen sprake is van een te verwaarlozen lichamelijke component, valt het toegang verlenen tot het zwembad onder de verruimde btw-sportvrijstelling. Bij zwembaden die louter zijn ingericht voor vermaak en ontspanning (bijv. zogenoemde tropische zwemparadijzen) is sprake van een verwaarloosbare lichamelijke component. De btw-sportvrijstelling is dan niet van toepassing.

Voor raadplegen document 'Fiscale vragen en antwoorden inzake Regeling specifieke uitkering sport' van de Dienst Uitvoering Subsidies aan Instellingen van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport: klik hier

Volgens dit document zou bewegen in vacuümcabine volgens Taxnavigator wel kwalificeren als het geven van gelegenheid tot sportbeoefening. Immers van een verwaarloosbare lichamelijke component is geen sprake!

Een exploitant van een zwembad kan met het beleidsstandpunt van de Belastingdienst inzake de btw-aspecten van de vacuümcabine het standpunt innemen dat de reikwijdte van de btw-sportvrijstelling voor de exploitanten van zwembaden zeer beperkt is. Wij nemen aan dat de belastingrechter een zelfde opvatting is toegedaan. Zeker als daarbij ook nog een beroep wordt gedaan op het Bridge-arrest van het Hof van Justitie van 26 oktober 2017 in zaak C‑90/16 (The English Bridge Union Limited). Voor raadplegen uitspraak. klik hier

Wij sluiten niet uit dat het Ministerie van Financiën ook nog een keer kritisch kijkt naar de btw-aspecten van de exploitatie van een zwembad. Alsdan zullen veel activiteiten in een zwembad met btw worden belast. Zie voor meer informatie het artikel 'Zwembaden en btw'. Voor raadplegen artikel 'Zwembaden en btw'. klik hier

Dit bericht is opgesteld door de redactie van Taxnavigator/eindredactie mr. dr. J.J.P.(Joep) Swinkels. Voor meer informatie: info@taxnavigator.nl. © Copyright Taxnavigator/Nestor Business Media BV/Nestor Media Groep. Ter zake van onze fiscale dienstverlening en berichtgeving gelden algemene voorwaarden en hetgeen wordt vermeld in de colofon.