Nieuws

Sport: Een dossier met nog veel open btw-eindjes

Geplaatst: 28 september 2019
Kenmerk: 2019.21724

Sport: Een dossier met nog veel open btw-eindjes

Het Sport-dossier bevat nog veel open btw-eindjes.

Winstoogmerk. Hebben de commerciële exploitanten zoals Laco, Optisport, Sportfondsen en SRO nu wel of geen winstoogmerk in de zin van de btw?

Opteren voor een met btw belaste huur. Kunnen LACO, Optisport, Sportfondsen en SRO sportaccommodaties belast met btw blijven huren? Biedt artikel 6a, lid 8 van de Uitvoeringsbeschikking omzetbelasting 1968 een oplossing?

Exploitatiebijdragen. Is de financiële bijdrage van gemeenten aan de exploitant van de sportaccommodatie belast met btw? In de notitie inzake heffing van BTW en subsidieverstrekking d.d. 23 december 1994 wordt vermeld: “Budgetsubsidies die worden verstrekt aan ondernemers die van BTW-heffing vrijgestelde prestaties verrichten blijven buiten de heffing van BTW indien de subsidie wordt aangewend voor die prestaties. Dit betreft vooral subsidies aan instellingen in de gezondheidssector, sportorganisaties, onderwijsinstellingen en instellingen in de sociaal-culturele sector”. De notitie geldt nog steeds!

Zwembaden. De activiteiten van zwembaden kunnen worden verdeeld in: recreatie, sport en overige activiteiten zoals zwemles, therapeutisch zwemmen etc. Zijn alle activiteiten vrijgesteld van de heffing van btw als de exploitant van het zwembad geen winstoogmerk in de zin van de btw heeft?

Commentaar Taxnavigator

Voor de uitbreiding van de btw-sportvrijstelling zijn regelmatig Kamervragen gesteld. Waarom zijn tot op heden nog geen Kamervragen gesteld over de werking van de nieuwe btw-sportvrijstelling. Het kan toch niet zo zijn dat bijna één jaar na de invoering van de btw-sportvrijstelling over tal van zaken nog geen duidelijkheid bestaat.

Cursus

Op 11 december 2019 verzorgt Taxnavigator voor Fiscaal Vanmorgen de cursus 'Sport en btw'. Voor meer informatie. Klik hier.

Dit bericht is opgesteld door de redactie van Taxnavigator/eindredactie mr. dr. J.J.P.(Joep) Swinkels. Voor meer informatie: info@taxnavigator.nl. © Copyright Taxnavigator/Nestor Business Media BV/Nestor Media Groep. Ter zake van onze fiscale dienstverlening en berichtgeving gelden algemene voorwaarden en hetgeen wordt vermeld in de colofon.