Nieuws

Proefabonnement Taxnavigator € 375

Geplaatst: 03 september 2019
Kenmerk: 2019.20181

Proefabonnement Taxnavigator € 375

Voor € 375 kunt u tot en met 15 november 2019 gebruik maken van het fiscaal platform Taxnavigator.

Eenvoudig en in duidelijke taal willen wij u wegwijs maken in de gemeentelijke fiscaliteit. De academisch gevormde fiscalist maar ook de medewerker die net is gestart bij de gemeente maken gebruik van Taxnavigator. Wij werken in de actualiteit en werken iedere dag aan het onderhoud en de uitbreiding van het fiscaal platform.

Taxnavigator ondersteunt uw gemeente bij de beheersing van de fiscaliteit.

Overzicht Taxnavigator

  1. Taxnavigator heeft een blok nieuwsberichten met openbare en besloten nieuwsartikelen.
  2. Taxnavigator heeft een compleet uitgewerkte en actuele modellabelling. U vindt de brondocumenten, een toelichting, rechtspraak en advies in de modellabelling. Naast btw en BCF-documentatie treft u ook informatie over andere belastingen aan
  3. Taxnavigator heeft een sectie belastingen waar u relevante brondocumenten aantreft over de btw, het BTW-compensatiefonds, de autobelastingen, de vennootschapsbelasting en loonbelasting.
  4. Taxnavigator heeft een sectie thema’s met fiscale informatie over btw en bedrijfsvoering, het grondbedrijf, multifunctionele accommodaties, onderwijshuisvesting, samenwerken, Sociaal Domein, Sport, subsidies, het vastgoedbedrijf.
  5. Taxnavigator heeft een sectie dossiers: 1) boekenonderzoek/Belastingcontrole, 2) belastingvoordeel inkoop onderwijs, 3) buitenlandse btw, 4) Citymarketing, 5) Combinatiefunctionaris/buurtsportcoach, 6) Detachering, 7) btw-herziening, 8) Herstellen schade, 9) Kinderboerderij, 10) Muziekschool, 11) Oninbare vorderingen, 12) Opvang van dak- en thuislozen 13) Provincies, 14) Re-integratie Dossier, 15) Short Stay, 16) Snippergroen, 17) Waterschappen, 18) Zonnepanelen, 19) vrijwilliger, 20) Verhoging (verlaagd) btw-tarief.
  6. Taxnavigator heeft een register en uitgebreide zoekmachine.

Voor meer informatie:

Stuur een e-mail naar: info@taxnavigator.nl

Dit bericht is opgesteld door de redactie van Taxnavigator/eindredactie mr. dr. J.J.P.(Joep) Swinkels. Voor meer informatie: info@taxnavigator.nl © Copyright Taxnavigator/Nestor Business Media BV/Nestor Media Groep. Ter zake van onze fiscale dienstverlening en berichtgeving gelden algemene voorwaarden en hetgeen wordt vermeld in de colofon.