Nieuws

Nieuwe versie van het Handboek Loonheffingen 2019

Geplaatst: 26 oktober 2019
Kenmerk: 2019.22172

Nieuwe versie van het Handboek Loonheffingen 2019

Voor raadplegen Handboek Loonheffingen. Klik hier

In het handboek zijn de volgende belangrijke wijzigingen aangebracht:

  • Paragraaf 4.12.1. Bij bepalen wat tot loon hoort is een toelichting toegevoegd over hoe om te gaan met verzendkosten bij kleine geschenken.
  • Paragraaf 6.2.1. Aan de paragraaf is toegevoegd dat de werkgeversheffing Zvw van 6,95% ook van toepassing is op uitkeringen op grond van een regeling voor vervroegd uittreden (RVU-uitkeringen) die kwalificeren als loon uit tegenwoordige arbeid.
  • Paragraaf 6.2.2. Aan de paragraaf is toegevoegd dat de bijdrage Zvw van 5,70% ingehouden moet worden op (pre)pensioenuitkeringen en RVU-uitkeringen die kwalificeren als loon uit vroegere arbeid, zoals FLO-uitkeringen vanaf de 25e maand dat u deze betaalt.
  • Paragraaf 10. De lijst met gegevens die vermeld worden op de loonstrook is aangepast.
  • Paragraaf 13.3. De verplichting dat adresgegevens op de jaaropgave vermeld moeten worden is verwijderd.

Dit bericht is opgesteld door de redactie van Taxnavigator/eindredactie mr. dr. J.J.P.(Joep) Swinkels. Voor meer informatie: info@taxnavigator.nl. © Copyright Taxnavigator/Nestor Business Media BV/Nestor Media Groep. Ter zake van onze fiscale dienstverlening en berichtgeving gelden algemene voorwaarden en hetgeen wordt vermeld in de colofon.