Nieuws

Afvalfonds: Minfin: Standpunt inzake Stichting Afvalfonds

Geplaatst: 07 december 2019
Kenmerk: 2019.22388

Afvalfonds: Minfin: Standpunt inzake Stichting Afvalfonds

In zijn brief van 12 november 2019 met nummer 2019-0000183744 neemt de Staatssecretaris van Financiën een standpunt in over de financiële bijdragen die gemeenten ontvangen van Stichting Afvalfonds.

  • Voor raadplegen brief Staatssecretaris van Financiën van 12 november 2019 met nummer 2019-0000183744 'Btw-aspecten die samenhangen met de inzameling van (zwerf)afval. Klik hier
  • Voor meer informatie over Stichting Afvalfonds Verpakkingen verwijzen wij u naar het artikel Stichting Afvalfonds Verpakkingen van Taxnavigator van 27 juli 2019. Klik hier

Regulier afval

De financiële bijdragen die gemeenten ontvangen van Stichting Afvalfonds in verband met de gescheiden inzameling, sortering en/of verwerking van verpakkingsafval bestaande uit de materiaalsoorten hout, papier, karton, glas, metaal en kunststof is volgens de Staatssecretaris van Financiën belast met btw.

De gemeente verzorgt tegen vergoeding een dienst. De dienst betreft het verzorgen van een taak voor een derde. De dienstverlening bestaat uit het scheiden van regulier afval, het monitoren inzake regulier afval en het rapporteren omtrent regulier afval. De gemeente verzorgt tegen vergoeding een wettelijke verplichting van de verpakkingsindustrie.

Gemeenten hebben de verplichting om afval in te zamelen maar hebben niet de verplichting om afval gescheiden in te zamelen. Ook heeft de gemeente geen verplichting om een registratie bij te houden c.q. gegevens aan te leveren met betrekking tot de hoeveelheid en aard van het door haar ingezamelde afval.

Zwerfafval

De financiële bijdragen die gemeenten ontvangen van Stichting Afvalfonds in verband met de aanpak van zwerfafval is niet belast met btw. De gemeente verleent niet als btw-ondernemer een dienst tegen vergoeding aan Stichting Afvalfonds. Tussen de financiële bijdrage van Stichting Afvalfonds en werkzaamheden bestaat geen direct verband.

Verleden

De standpunten gelden ook met betrekking tot het verleden. Als door eenheden van de Belastingdienst andersluidende standpunten zijn ingenomen worden deze opgezegd.

Uitwerking

  • De gemeente handelt als btw-ondernemer en moet een factuur met btw uitreiken aan Stichting Afvalfonds. De gemeente verzorgt werkzaamheden met betrekking tot het huishoudelijk afval als btw-ondernemer en kan de btw op de kosten van het gescheiden inzamelen van afval gedeeltelijk verrekenen c.q. aftrekken op de btw-aangifte. De btw-verleggingsregel is volgens de Staatssecretaris van Financiën niet van toepassing.
  • Geldt dit standpunt in alle gevallen? Uit de brief van de Staatssecretaris van Financiën blijkt dat andersluidende standpunten zijn ingenomen. Heeft uw gemeente een andersluidend standpunt van de Belastingdienst ontvangen dan kunt u de oude handelwijze blijven toepassen tot het moment dat de Belastingdienst het eerder ingenomen standpunt (met een redelijke overgangstermijn) heeft ingetrokken.
  • Mogelijk zijn in het land door de Belastingdienst standpunten ingenomen dat de financiële bijdrage van Stichting Afvalfonds niet is belast met btw. Zijn dergelijke standpunten door meerdere verschillende eenheden van de Belastingdienst ingenomen dan is sprake van beleid. Het had voor de hand gelegen dat de Staatssecretaris van Financiën dit punt had onderzocht.
  • Mogelijk heeft bij uw gemeente in het verleden een boekenonderzoek plaatsgevonden. Onder voorwaarden kunt u daaraan het vertrouwen aan ontlenen dat u tot op heden juist heeft gehandeld.

Documenten en publicaties

  • Bericht VNG. Bijdragen Afvalfonds voor scheiden restafval belast met btw. klik hier

Advies Taxnavigator

Taxnavigator adviseert uw gemeente om de btw-aspecten van de financiële bijdrage van Stichting Afvalfonds en de bepaling van de omvang van het recht op aftrek van btw op de kosten van de gescheiden inzameling van afval af te stemmen met de voor uw gemeente bevoegde eenheid van de Belastingdienst.

Dit bericht is opgesteld door de redactie van Taxnavigator/eindredactie mr. dr. J.J.P.(Joep) Swinkels. Voor meer informatie: info@taxnavigator.nl. © Copyright Taxnavigator/Nestor Business Media BV/Nestor Media Groep. Ter zake van onze fiscale dienstverlening en berichtgeving gelden algemene voorwaarden en hetgeen wordt vermeld in de colofon.