Nieuws

Handboek Loonheffingen

Geplaatst: 31 januari 2019
Kenmerk: 2019.05132

Handboek Loonheffingen

De Belastingdienst heeft het Handboek Loonheffingen 2019 gepubliceerd. In het handboek leest u waar een werkgever mee te maken krijgt als hij werknemers in dienst heeft. In het Handboek staan de volgende stappen en thema’s:


Stappenplan

 1. Stap 1 Nagaan of er een dienstbetrekking is
 2. Stap 2 Gegevens werknemer administreren
 3. Stap 3 Loonadministratie aanleggen
 4. Stap 4 Bepalen wat tot het loon hoort
 5. Stap 5 Premies werknemersverzekeringen berekenen
 6. Stap 6 Inkomensafhankelijke bijdrage Zvw berekenen
 7. Stap 7 Loonbelasting/premie volksverzekeringen berekenen
 8. Stap 8 Eindheffing werkkostenregeling berekenen
 9. Stap 9 Bedragen in de loonstaat boeken
 10. Stap 10 Loonstrook aan werknemers geven
 11. Stap 11 Loonheffingen aangeven en betalen
 12. Stap 12 Aangiften corrigeren
 13. Stap 13 Jaaropgaaf aan werknemers geven
 14. Stap 14 Informatieplicht
 15. Stap 15 Einde van inhoudingsplicht of dienstbetrekking

Thema's

 1. Bijzondere arbeidsrelaties
 2. Werken over de grens: loonbelasting
 3. Werken over de grens: sociale zekerheid
 4. Aanspraken, vrijgestelde uitkeringen, ontslaguitkeringen en pensioenen
 5. Gerichte vrijstellingen, nihilwaarderingen en normbedragen
 6. Vervoer en reiskosten
 7. Levensloopregeling
 8. Heffingskortingen
 9. Eindheffingen
 10. Afdrachtverminderingen
 11. Loonkostenvoordelen, lage-inkomensvoordeel (LIV) en jeugd-LIV
 12. Gemoedsbezwaarden

Voor downloaden pdf Handboek Loonheffingen: klik hier

Voor raadplegen online versie: klik hier

Dit bericht is opgesteld door de redactie van Taxnavigator/eindredactie mr. dr. J.J.P.(Joep) Swinkels. Voor meer informatie: info@taxnavigator.nl © Copyright Taxnavigator/Nestor Business Media BV/Nestor Media Groep. Ter zake van onze fiscale dienstverlening en berichtgeving gelden algemene voorwaarden en hetgeen wordt vermeld in de colofon.