Nieuws

Fiscale kalender

Geplaatst: 26 januari 2019
Kenmerk: 2019.05089

Fiscale kalender

  • Vennootschapsbelasting 2018.

Vraag voor mei 2018 om een voorlopige aanslag vennootschapsbelasting 2018. Taxnavigator adviseert gemeenten om voor de zekerheid ook uitstel te vragen voor het indienen van de Vpb-aangifte 2018 en mogelijk verbonden partijen. U hoeft van verkregen uitstel geen gebruik van te maken. Vraagt u niet op tijd uitstel aan voor het indienen van de Vpb-aangifte 2018 aan dan kunt u op een gegeven moment geen uitstel meer krijgen.

  • Vrijwilligers.

Met ingang van 1 januari 2019 is het plafond van de vrijwilligersvereniging verhoogd tot € 170 per maand en € 1700 per jaar. Heeft uw gemeente al een beslissing genomen over de verhoging van de vrijwilligersvergoeding? Zo ja, is gestart met het aanpassen van de overeenkomsten en afspraken? Meer informatie over de fiscale aspecten vindt u in het dossier vrijwilliger: klik hier

  • IB-47.

De gemeente moet de betalingen aan derden die in 2018 zijn gedaan vóór 1 februari 2019 aan de Belastingdienst doorgeven. Ook verstrekkingen c.q. betalingen in natura moeten worden doorgegeven. Het gaat om betalingen aan personen die geen werknemer van de gemeente zijn en ook geen ondernemer of zzp’er. Voor meer informatie over IB-47: klik hier

Dit bericht is opgesteld door de redactie van Taxnavigator/eindredactie mr. dr. J.J.P.(Joep) Swinkels. Voor meer informatie: info@taxnavigator.nl © Copyright Taxnavigator/Nestor Business Media BV/Nestor Media Groep. Ter zake van onze fiscale dienstverlening en berichtgeving gelden algemene voorwaarden en hetgeen wordt vermeld in de colofon.