Nieuws

Cursus Samenwerken en detacheren zonder BTW

Geplaatst: 18 maart 2019
Kenmerk: 2019.05269

Cursus Samenwerken en detacheren zonder BTW

Cursus Samenwerken en detacheren zonder BTW

Op 3 april 2019 verzorgen wij de cursus Samenwerken en detacheren zonder btw. Hoe werkt de doorbelasting van kosten en hoe kunt u btw-voordelen behalen? Hoe voorkomt u dat btw een grote kostenpost wordt bij het samenwerken en het detacheren van personeel? Hoe werkt de btw-koepelvrijstelling en wat zijn recente ontwikkelingen op dit gebied? Op welke manier kan personeel btw-vrij worden gedetacheerd? 

Programma

  • Hoe werkt het doorbelasten van kosten en hoe kunnen ter zake btw-voordelen worden gerealiseerd, c.q. kosten van btw worden vermeden.
  • Hoe werkt de btw-koepelvrijstelling en wat zijn de recente ontwikkelingen met betrekking tot de btw-koepelvrijstelling.
  • Wat wordt verstaan onder de kostenverdelingsovereenkomst, wat zijn de voorwaarden en wanneer kan het leerstuk ‘kosten voor gemene rekening’ worden toegepast.
  • Welke btw-aspecten spelen bij de samenwerking via een centrumgemeente.
  • Wat houdt funding in en wanneer kan het leerstuk worden toegepast.
  • Welke btw-aspecten spelen bij een zogenoemde ambtelijke fusie.
  • Overzicht van de mogelijkheden om btw-vrij personeel te detacheren met praktische tips.

Voor meer informatie over de cursus 'Samenwerken en detacheren zonder btw': klik hier


Dit bericht is opgesteld door de redactie van Taxnavigator/eindredactie mr. dr. J.J.P.(Joep) Swinkels. Voor meer informatie: info@taxnavigator.nl. © Copyright Taxnavigator/Nestor Business Media BV/Nestor Media Groep. Ter zake van onze fiscale dienstverlening en berichtgeving gelden algemene voorwaarden en hetgeen wordt vermeld in de colofon.