Nieuws

Belastingbesparing gemeentelijk vastgoed

Geplaatst: 17 augustus 2019
Kenmerk: 2019.20314

Belastingbesparing gemeentelijk vastgoed

Gemeentelijk vastgoed en btw betreft een ingewikkeld fenomeen. Het gebruik en de omvang van de gemeentelijke vastgoedportefeuille wisselt voortdurend. Deze wijzigingen hebben ook gevolgen voor de aftrek en verschuldigdheid van btw. Kan btw op de kosten van aanschaf, verkoop en exploitatie van gemeentelijk vastgoed onder voorwaarden in aftrek worden genomen op de btw-aangifte, of onder voorwaarden worden gecompenseerd bij het BTW-compensatiefonds, of onder voorwaarden in aanmerking worden genomen bij het verzoek om SPUK of is de btw kostprijsverhogend. Volgens Taxnavigator kunnen met betrekking tot de gemeentelijke vastgoedportefeuille op eenvoudige wijze aanzienlijke belastingenbesparingen worden gerealiseerd.

Achtergrond

Gemeenten in Nederland hebben de beschikking over verschillend vastgoed. Het gemeentelijk vastgoed kan worden onderverdeeld in verschillende soorten vastgoed. Wij onderscheiden:

  • Vastgoed voor de bedrijfsvoering zoals het gemeentehuis, stadhuis, stadskantoor, wijkcentra en de milieustraat.
  • Maatschappelijk vastgoed zoals sportcomplexen, schoolgebouwen, multifunctionele accommodaties, theaters en schouwburgen.
  • Vastgoed in verband met een ontwikkeling zoals grexpanden.
  • Cultuur historisch vastgoed zoals kerktorens, torens, forten, bunkers, werfkelders, kastelen, molens.
  • Strategisch Vastgoed dat is aangekocht in verband met een mogelijke ontwikkeling.
  • Commercieel Vastgoed. Dit vastgoed is aangekocht met het oog op het rendement of een ontwikkeling te stimuleren.
  • Overtollig vastgoed.

Vennootschapsbelasting

Het vastgoedbedrijf betreft voor de heffing van Vennootschapsbelasting veelal één cluster. Heffing van Vennootschapsbelasting zal niet aan de orde zijn omdat sprake is van zogenoemd ‘normaal vermogensbeheer’ of omdat de vastgoedportefeuille per saldo verlieslatend is.

BTW

Ter zake van de btw is het beheer van het vastgoed een lastige klus. De kosten voor het onderhoud en renovatie moeten worden verdeeld.

  • Eigenaarsonderhoud.
  • Servicekosten.
  • Huurdersonderhoud.

Jaarlijks moeten mixpercentages worden vastgesteld als gebouwen geheel of gedeeltelijk belast met btw worden geëxploiteerd.

Besparing btw

Gemeenten kunnen kosten van btw besparen door tijdig te opteren voor een met btw belaste huur. Wordt slechts een beperkt gedeelte van het gebouw gebruikt voor het verrichten van met btw belaste prestaties door de huurder dan kan ook voor dat beperkte gedeelte van het gebouw worden geopteerd voor een met btw belaste huur. De gemeente kan de btw op de kosten voor zover die kan worden toegerekend aan het belast met btw verhuurde gedeelte van het vastgoed in aftrek nemen op de btw-aangifte. Denk aan btw op kosten van exploitatie, renovatie, onderhoud maar ook bijzondere kosten zoals de kosten van juridische bijstand als de huurder het gebouw moet verlaten en dat niet wil.

Veel gemeentelijke gebouwen worden door gemeenten ook gebruikt voor gemeentelijke werkzaamheden ter zake waarvan recht op compensatie bestaat. De gemeente gebruikt vergaderzalen in gemeentelijke gebouwen om met ambtenaren van de eigen gemeente of met ambtenaren van andere gemeenten te vergaderen. De gemeente gebruikt ruimten in gemeentelijke gebouwen om gemeentelijke plannen te presenteren of gemeentelijke informatie te verspreiden. De gemeente stelt in gemeentelijke gebouwen zaken tentoon zoals erfgoed of andere zaken.

Vastgoedcheck

Heeft u al een check gedaan waar kosten van belastingen ter zake van het gemeentelijk vastgoed kunnen worden beperkt bij uw gemeente? Wij denken graag met u mee. Samen met een aantal gemeenten werken wij op dit moment een vastgoedcheck uit die op het besloten gedeelte van Taxnavigator wordt gepubliceerd.

Cursus

Op 18 september 2019 verzorgen wij voor Fiscaal Vanmorgen de cursus 'Cursus Gemeentelijk vastgoed, BTW en het BTW-compensatiefonds'. In deze cursus komen alle btw en BCF-aspecten van gemeentelijke vastgoed aan de orde.

Voor meer informatie over de cursus Gemeentelijk vastgoed, BTW en het BTW-compensatiefonds. Klik hier

Dit bericht is opgesteld door de redactie van Taxnavigator/eindredactie mr. dr. J.J.P.(Joep) Swinkels. Voor meer informatie: info@taxnavigator.nl. © Copyright Taxnavigator/Nestor Business Media BV/Nestor Media Groep. Ter zake van onze fiscale dienstverlening en berichtgeving gelden algemene voorwaarden en hetgeen wordt vermeld in de colofon.