Nieuws

BB: Vrees voor explosie populatie plaagdieren

Geplaatst: 21 december 2019
Kenmerk: 2019.22915

BB: Vrees voor explosie populatie plaagdieren

Op 8 november 2019 is het artikel 'Vrees voor explosie populatie plaagdieren' in Binnenlands Bestuur gepubliceerd. Voor downloaden artikel. Klik hier

De overlast van ratten neemt toe en mogelijk ontstaat een rattenexplosie als de chemische bestrijding verder aan banden wordt gelegd. Ratten kunnen worden bestreden door de inzet van meer rattenvangers en het plaatsen van rattenvallen, meer en vaker vuilnis ophalen en vaker en op slimmere tijdstippen stoepen en straten te vegen.

  • Aan het bestrijden van ratten en ongedierte zijn ook fiscale aspecten verbonden. Voor uitwerking fiscale aspecten bestrijding ongedierte. Klik hier


Dit bericht is opgesteld door de redactie van Taxnavigator/eindredactie mr. dr. J.J.P. (Joep) Swinkels. Voor meer informatie: info@taxnavigator.nl. © Copyright Taxnavigator/Nestor Business Media BV/Nestor Media Groep. Ter zake van onze fiscale dienstverlening en berichtgeving gelden algemene voorwaarden en hetgeen wordt vermeld in de colofon.