Nieuws

BB: VNG: Wet Inburgering kost jaarlijks 42 miljoen te veel'

Geplaatst: 28 december 2019
Kenmerk: 2019.22952

BB: VNG: Wet Inburgering kost jaarlijks 42 miljoen te veel'

Op 12 november 2019 is het artikel 'VNG: Wet Inburgering kost jaarlijks 42 miljoen te veel' in Binnenlands Bestuur gepubliceerd. Klik hier

Er is structureel 197 miljoen euro nodig om de wet inburgering uit te voeren, schrijft de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG). Met deze wet zouden gemeenten de regie krijgen over inburgering. De VNG baseert zich gedeeltelijk op nieuw onderzoek en komt tot de conclusie dat de uitvoering 42 miljoen euro meer kost dan de rijksoverheid wil uittrekken. Daarmee ziet de VNG de angst bevestigd dat de wet ‘inhoudelijk én financieel onuitvoerbaar’ is.

  • Voor uitwerking fiscale aspecten Wet Inburgering. Klik hier


Dit bericht is opgesteld door de redactie van Taxnavigator/eindredactie mr. dr. J.J.P. (Joep) Swinkels. Voor meer informatie: info@taxnavigator.nl. © Copyright Taxnavigator/Nestor Business Media BV/Nestor Media Groep. Ter zake van onze fiscale dienstverlening en berichtgeving gelden algemene voorwaarden en hetgeen wordt vermeld in de colofon.