Nieuws

BB: Kabinet moet structureel extra jeugdgeld vrijmaken

Geplaatst: 28 december 2019
Kenmerk: 2019.22965

BB: Kabinet moet structureel extra jeugdgeld vrijmaken

Op 12 november 2019 is het artikel 'Kabinet moet structureel extra jeugdgeld vrijmaken' in Binnenlands Bestuur gepubliceerd. Klik hier

Het kabinet moet structureel met extra geld over de brug komen voor jeugdzorg. Een stelselherziening zoals de ministers De Jonge (VWS) en Dekker (J&V) voor ogen hebben, is noodzakelijk, maar kost tijd. Op korte termijn moeten er maatregelen worden genomen, want de problemen zijn urgent.

  • Voor uitwerking fiscale aspecten Sociaal Domein/Jeugd. Klik hier

Dit bericht is opgesteld door de redactie van Taxnavigator/eindredactie mr. dr. J.J.P. (Joep) Swinkels. Voor meer informatie: info@taxnavigator.nl. © Copyright Taxnavigator/Nestor Business Media BV/Nestor Media Groep. Ter zake van onze fiscale dienstverlening en berichtgeving gelden algemene voorwaarden en hetgeen wordt vermeld in de colofon.