Nieuws

BB: Gemeenten geven minder uit aan sport

Geplaatst: 28 december 2019
Kenmerk: 2019.22990

BB: Gemeenten geven minder uit aan sport

Op 13 november 2019 is het artikel 'Gemeenten geven minder uit aan sport' in Binnenlands Bestuur gepubliceerd. Klik hier

Onderzoek van de Nederlandse Sportraad wijst op een sterke daling van gemeentelijke uitgaven aan sport en recreatie in de openbare ruimte. Experts zetten daar vraagtekens bij. Gemeenten geven minder uit aan sport in de openbare ruimte, terwijl het aantal sporters juist toeneemt. Dat is te lezen in het recent uitgekomen Brancherapport Sport van de Nederlandse Sportraad (NLsportraad), een adviesorgaan van de regering en het parlement. Maar het lijkt met die ‘forse’ daling wel mee te vallen. ‘Er zit niet heel veel verschuiving in de sportuitgaven van gemeenten,’ zegt Remco Hoekman, directeur van het Mulier Instituut, een instituut voor sportonderzoek voor beleid en samenleving.

  • Aan openbare sportgelegenheden zijn ook fiscale aspecten verbonden. Voor uitwerking fiscale aspecten. Klik hier

Dit bericht is opgesteld door de redactie van Taxnavigator/eindredactie mr. dr. J.J.P. (Joep) Swinkels. Voor meer informatie: info@taxnavigator.nl. © Copyright Taxnavigator/Nestor Business Media BV/Nestor Media Groep. Ter zake van onze fiscale dienstverlening en berichtgeving gelden algemene voorwaarden en hetgeen wordt vermeld in de colofon.