Nieuws

BB: Beschut werk komt langzaam op gang

Geplaatst: 28 december 2019
Kenmerk: 2019.22997

BB: Beschut werk komt langzaam op gang

Op 19 november 2019 is het artikel 'Beschut werk komt langzaam op gang' in Binnenlands Bestuur gepubliceerd. Klik hier. Op 10 december is het artikel 'Beschut werkers uit zicht gemeenten' gepubliceerd. Klik hier

Beschut werk en loonkostensubsidie zijn twee nieuwe instrumenten die zijn geïntroduceerd bij de invoering van de Participatiewet. Per 2015 is de Wet sociale werkvoorziening (Wsw) afgesloten voor nieuwe instroom. Beschut werk is daarvoor in de plaats gekomen en is bedoeld voor mensen die door hun beperking niet bij een gewone werkgever aan de slag kunnen. In de eerste twee jaar na de invoering van de Participatiewet was nog geen veertien procent van de beoogde aantal beschut werkplekken gerealiseerd. In 2017 en 2018 is dat percentage gestegen naar 86 procent.

  • De meeste gemeenten hebben beschut werk in een gemeenschappelijke regeling ondergebracht. Aan 'Beschut Werk' zijn ook fiscale aspecten verbonden. Voor uitwerking fiscale aspecten. Klik hier


Dit bericht is opgesteld door de redactie van Taxnavigator/eindredactie mr. dr. J.J.P. (Joep) Swinkels. Voor meer informatie: info@taxnavigator.nl. © Copyright Taxnavigator/Nestor Business Media BV/Nestor Media Groep. Ter zake van onze fiscale dienstverlening en berichtgeving gelden algemene voorwaarden en hetgeen wordt vermeld in de colofon.