Nieuws

Procedure gemeente Nieuwegein inzake binnensportaccommodaties

Geplaatst: 26 mei 2018
Bron: Uitspraak Rechtbank Gelderland 12 april 2018, nr. AWB 16/4173
Kenmerk: 2018.04093

Procedure gemeente Nieuwegein inzake binnensportaccommodaties

De gemeente Nieuwegein procedeert over de rechtsvraag of recht op compensatie van btw bestaat als de gemeente  binnensportaccommodaties om niet ter beschikking stelt aan scholen die primair onderwijs verzorgen c.q. bewegingsonderwijs. 

1. Feiten 

De gemeente Nieuwegein beschikte in 2014 over tien binnensportaccommodaties. De gemeente stelde deze binnensportaccommodaties tegen vergoeding ter beschikking aan sportverenigingen, scholen voor voortgezet onderwijs en individuele gebruikers. De scholen die primair onderwijs verzorgen c.q. de basisscholen mochten de binnensportaccommodaties om niet gebruiken. Het gebruik door de basisscholen werd bekostigd met Rijksgeld.

De gemeente kan de btw op de kosten die kan worden toegerekend aan het gebruik van de binnensportaccommodaties door basisscholen niet aftrekken op de btw-aangifte. De gemeente wil de btw op de kosten compenseren bij het BTW-compensatiefonds. Van een verstrekking aan een of meer individuele derde is geen sprake zodat uitsluiting van het recht op compensatie van btw niet aan de orde kan zijn. Immers alle basisscholen en alle basisschoolleerlingen maken gebruik van de binnensportaccommodaties tijdens het bewegingsonderwijs. Daarnaast kan alleen de gemeente de dienstverlening inzake het gebruik van de binnensportaccommodaties aanbieden.

2. Uitspraak Rechtbank Gelderland 

Rechtbank Gelderland overweegt dat de WPO gemeenten verplicht om te voorzien in lokalen voor het bewegingsonderwijs. De taak uit de WPO betreft een verplichting jegens basisscholen en nakoming van bij de WPO opgelegde taak is geen prestatie aan de (collectiviteit van) leerlingen. De basisscholen verzorgen vervolgens de uitvoering van het bewegingsonderwijs. De basisscholen zijn individuele derden en derhalve kan geen bijdrage van btw uit het BTW-compensatiefonds worden verkregen. Voor toepassing van de uitsluitingsgrond van het BTW-compensatiefonds is de aard van de prestatie van belang en niet het achterliggende doel van de prestatie. Het verstrekken van een sportaccommodatie kan ook door anderen dan publiekrechtelijke lichamen plaatsvinden zodat geen sprake is van het verstrekken van een goed of dienst die naar hun aard uitsluitend door een publiekrechtelijk lichaam kan worden verstrekt zoals een paspoort of rijbewijs en de uitsluitingsgrond niet speelt. 

3. Verdieping 

Op 12 december 2017 deed de Rechtbank Den Haag uitspraak in de zaak van de gemeente Nissewaard over dezelfde rechtsvraag. De argumenten waren gelijk aan die van de gemeente Nieuwegein. Zoals wij begrijpen verzorgt één belastingadvieskantoor de beide procedures. De rechtbanken komen tot eenzelfde oordeel.  

4. Gemeentelijke praktijk 


Bron: Uitspraak Rechtbank Gelderland 12 april 2018, nr. AWB 16/4173

Dit bericht is opgesteld door de redactie van Taxnavigator/eindredactie mr. dr. J.J.P.(Joep) Swinkels. Voor meer informatie: info@taxnavigator.nl

© Copyright Taxnavigator/Nestor Business Media BV. Ter zake van onze fiscale dienstverlening en berichtgeving gelden algemene voorwaarden en hetgeen wordt vermeld in de colofon.