Nieuws

Sloop oude opstallen

Geplaatst: 15 september 2018
Kenmerk: 2018.04619

Sloop oude opstallen

Veel gemeenten hebben gebouwen in bezit die niet meer worden gebruikt. Ter voorkoming van vandalisme wordt het oude gebouw vaak in zijn geheel gesloopt. Als een gebouw wordt gesloopt in het belang van de openbare orde en veiligheid handelt de gemeente volgens Taxnavigator als overheid. De gemeente kan de btw op de kosten van de sloop volledig compenseren bij het BTW-compensatiefonds. Wij adviseren de gemeente om met een collegebesluit te onderbouwen of anderszins vast te leggen dat het gebouw uit oogpunt van openbare orde en veiligheid wordt gesloopt. 

Wij adviseren de gebruikers van het fiscaal platform Taxnavigator om voorzichtig om te gaan met volledige sloop. Onder voorwaarden kunnen de gemeente de koper een aantrekkelijke belastingbesparing realiseren.

Voor een nadere uitwerking van het model om de kosten van belastingen te beperken: klik hier


Dit nieuwsbericht is opgesteld door de redactie van Taxnavigator/eindredactie mr. dr. J.J.P.(Joep) Swinkels. Voor meer informatie: info@taxnavigator.nl. © Copyright Taxnavigator/Nestor Business Media BV/Nestor Media Groep. Ter zake van onze fiscale dienstverlening en berichtgeving gelden algemene voorwaarden en hetgeen wordt vermeld in de colofon.