Nieuws

Vennootschapsbelasting en reclame

Geplaatst: 05 mei 2018
Kenmerk: 2018.04011

Vennootschapsbelasting en reclame

De vraag of gemeenten vennootschapsbelasting zijn verschuldigd inzake de inkomsten die worden verkregen met de exploitatie van reclameobjecten is een fiscale vraag die op dit moment actueel is. Wij werken dit onderwerp op dit moment uit op de fiscale kennisbank. 

1. Reclameobjecten

Veel gemeenten in Nederland ontvangen inkomsten ter zake van de exploitatie van reclameobjecten binnen de gemeentegrenzen. Buitenreclame is op veel plaatsen aanwezig in de gemeente. Men kan denken aan lichtmastreclame, roterende mupi’s, reclamezuilen, billboards en reclametorens. Soms is de gemeente eigenaar van het desbetreffende reclameobject. Veelal heeft de gemeente concessies verleend aan grote commerciële internationaal opererende exploitanten. De exploitant exploiteert tegen betaling van een concessievergoeding alle reclameobjecten. 

2. Vennootschapsbelasting

Zijn de gemeenten Vpb-plichtig voor de opbrengsten die worden verkregen uit de verstrekking van een concessie inzake de exploitatie van reclameobjecten? 

3. Visie Taxnavigator

De gemeente stelt delen van de publieke ruimte tegen vergoeding exclusief ter beschikking aan de exploitant zodat deze reclame kan maken voor producten en diensten van derden. Het verstrekken van een concessie laat zich vergelijken met de verhuur van onroerende zaken. De verhuur van onroerende zaken betreft doorgaans normaal vermogensbeheer. Het rendement dat gemeenten realiseren met betrekking tot het verstrekken van een concessie inzake de exploitatie van reclameobjecten is beperkt tot het rendement dat ontstaat bij normaal vermogensbeheer.  

Gemeenten hebben andere doelstellingen met het verlenen van een concessie voor de exploitatie van reclameobjecten dan het behalen van het maximale rendement. Gemeenten willen worden ontlast van werkzaamheden. Daarnaast willen gemeenten willen een wildgroei van reclameobjecten voorkomen. Gemeenten streven naar een rustig straatbeeld. Gemeenten zullen het standpunt innemen dat het verstrekken van een reclameconcessie geen onderneming betreft. In een aantal gevallen is zelfs het verstrekken van een concessie door de gemeente uitbesteed aan een derde. Zoals een groot belastingadviesbureau omschrijft zijn de werkzaamheden van gemeenten inzake reclame doorgaans nog beperkter dan de werkzaamheden die bij normaal vermogensbeheer aan de orde zijn. 

Dit bericht is opgesteld door de redactie van Taxnavigator/eindredactie mr. dr. J.J.P.(Joep) Swinkels 

© Copyright Taxnavigator/Nestor Business Media BV. Ter zake van onze fiscale dienstverlening en berichtgeving gelden algemene voorwaarden en hetgeen wordt vermeld in de colofon.