Nieuws

Kansen voor en grip op de fiscaliteit

Geplaatst: 20 november 2018
Kenmerk: 2018.04860

Kansen voor en grip op de fiscaliteit

Op 20 november 2018 heeft de gemeente Utrecht het congres Finance and Control Futureproof 2018 georganiseerd. Voor meer informatie: klik hier

Op de bijeenkomst heeft Joep Swinkels de workshop ‘Kansen voor én grip op de fiscaliteit’ verzorgd.

1. Bij gemeenten spelen veel verschillende fiscale zaken

Swinkels geeft een opsomming van de Rijksbelastingen die bij de gemeente spelen. Vervolgens wordt opgemerkt dat ieder onderdeel van de gemeente met Rijksbelastingen te maken krijgt. Fiscaliteiten spelen niet alleen bij het grondbedrijf en het vastgoedbedrijf maar ook bij burgervoogd die een financiële ondersteuning van de gemeente ontvangt of bij inlening van personeel.

2. Grip op fiscaliteit

Grip op fiscaliteit start bij het bijhouden het fiscale nieuws en de fiscale ontwikkelingen in de jurisprudentie en wet/regelgeving. Gemiddeld verschijnen per week 500 fiscale items waaronder uitspraken, besluiten, nieuwsberichten, publicaties. De relevante fiscale ontwikkelingen moeten binnen de gemeente worden verspreid. 

De gemeente moet beschikken over een degelijk Tax Control Framework zodat de fiscale aspecten die spelen bij de bedrijfsvoering zijn geborgd. De fiscaliteit moet nauw worden betrokken bij de plannen zodat nog sturing mogelijk is bij het maken van de plannen. Volgens Swinkels liggen de fiscale kansen bij de start van de plannen. Hij wijst daarbij op een aantal relevante voorbeelden.  

3. Praktijk 

Wat doen we in de praktijk? 

  • Businesscontrollers en medewerkers van IB-Financiën monitoren processen, projecten en plannen.
  • We proberen meer te doen in minder tijd maar gaan ook altijd even de situatie bespreken. 
  • We verzorgen korte bijeenkomsten over fiscaliteit voor de afdelingen en werven fiscale ambassadeurs. Fiscale basiskennis verspreiden binnen de organisatie is essentieel.
  • De afdelingen maken een overzicht van de feiten. Doordat de feiten helder zijn kan sneller en adequater worden geadviseerd. 
  • Regel relevante zaken bij de inkoop. Bij inkoop van re-integratie wordt bij aanbesteding opgenomen dat werkzaamheden moeten worden gespecificeerd. Het gemeentelijk vastgoedbedrijf is fiscaal technisch complex. Houd doorlopend contact met portefeuillehouders.

4. Rijksoverheid

Als de Rijksoverheid duidelijke en degelijke fiscale regelgeving maakt en de Belastingdienst een goede en praktische uitvoeringspraktijk organiseert dan krijgen gemeenten nog meer grip op de fiscaliteit. 


Dit bericht is opgesteld door de redactie van Taxnavigator/eindredactie mr. dr. J.J.P.(Joep) Swinkels. Voor meer informatie: info@taxnavigator.nl

© Copyright Taxnavigator/Nestor Business Media BV/Nestor Media Groep. Ter zake van onze fiscale dienstverlening en berichtgeving gelden algemene voorwaarden en hetgeen wordt vermeld in de colofon.