Nieuws

Kort fiscaal nieuws inzake campeergelegenheden

Geplaatst: 24 maart 2018
Kenmerk: 2018.03811

Kort fiscaal nieuws inzake campeergelegenheden

In zijn uitspraak van 22 februari 2018, nr. AWB 17/703 en AWB 17/1695, oordeelt Rechtbank Gelderland dat het verstrekken van wifi tegen een afzonderlijke vergoeding opgaat in de hoofdprestatie die bestaat uit het verstrekken van logies dan wel het geven van gelegenheid tot kamperen. De dienstverlening is belast met 6% btw. De uitspraak kan ook betekenis hebben voor gemeenten. De Belastingdienst heeft hoger beroep ingesteld. 

In zijn Besluit 'Omzetbelasting.Toelichting Tabel I' van 28 augustus 2017, nr. 2017-168377 neemt de Staatssecretaris van Financiën een standpunt in omtrent het geven van gelegenheid tot parkeren. 

3. GELEGENHEID GEVEN TOT KAMPEREN

3.1 ALGEMEEN

Het geven van gelegenheid tot kamperen in de zin van de post moet worden uitgelegd naar spraakgebruik. In elk geval behoort hiertoe het geven van gelegenheid tot het plaatsen van tenten, caravans en zomerhuisjes.

Onder de post valt ook het verhuren in het kader van het kamp- en vakantiebestedingsbedrijf van afgebakende stukjes grond waarop de huurders semi-permanente huisjes bouwen of stacaravans plaatsen. De huurders huren de stukjes grond meestal voor meerdere jaren en hebben het recht gebruik te maken van de accommodatie van het bedrijf (toiletgelegenheid, speelterrein, parkeerplaats enz.). Het feit dat de mogelijkheid tot overnachten gedurende de winterperiode ontbreekt, doet aan de toepassing van het verlaagde btw-tarief niet af.

Niet onder de post vallen de volgende prestaties:

  • –het geven van gelegenheid tot het plaatsen van tenten en badcabines of strandhuisjes op het strand evenals de verhuur van badcabines of strandhuisjes op het strand. Onder de term ‘strandhuisjes’ wordt in dit verband verstaan cabines die op het strand langs de duinrand en meestal op een fundering zijn geplaatst. De cabines worden gebruikt als omkleedruimte en als afgesloten plek voor strandspullen. Ze zijn niet bestemd om er te overnachten.
  • –het bieden van gelegenheid aan kortkampeerders (meestal watersporters) tot plaatsing van hun caravan, camper of boot op speciaal daartoe ingerichte parkeerplaatsen op de camping tijdens hun afwezigheid.

Dit bericht is opgesteld door de redactie van Taxnavigator