Nieuws

Gemeente Nissewaard: Recht op compensatie van btw inzake bouw sporthal

Geplaatst: 21 april 2018
Bron: Bron: Uitspraak gemeente Den Haag van 12 december 2017 met nummers SGR 16/6260 (2010), SGR 16/6261 (2011) en SGR 16/6262 (2012).
Kenmerk: 2018.03947

Gemeente Nissewaard: Recht op compensatie van btw inzake bouw sporthal

Op 12 december 2017 heeft Rechtbank Den Haag uitspraak gedaan in de zaak van de gemeente Nissewaard (hierna ook: de gemeente) gevestigd te Spijkenisse. De zaak betreft de vraag of de gemeente de btw op de kosten van de bouw van een sporthal kan compenseren bij het BTW-compensatiefionds.

1. Feiten

De gemeente Nissewaard is in 2009 gestart met de bouw van een nieuwe sporthal. De sporthal is in oktober 2012 in gebruik genomen. De gemeente stelt de sporthal om niet ter beschikking aan een basisschool. De sporthal wordt in de avonduren ter beschikking gesteld aan een badmintonvereniging en aan particulieren.

De gemeente heeft alle btw op de kosten van de bouw van de sporthal in aftrek genomen op de btw-aangifte. De Belastingdienst heeft de aftrek van btw op de btw-aangifte gecorrigeerd. De sporthal wordt namelijk ook om niet in gebruik geven aan een basisschool voor het verzorgen van bewegingsonderwijs.

De gemeente compenseert de btw die niet op de aangifte in aftrek mag worden genomen bij het BTW-compensatiefonds. Bij het ter beschikking stellen van de sporthal aan de basisschool is volgens de gemeente sprake van een ter beschikkingstelling aan de collectiviteit van (jeugdige) inwoners met als doel het stimuleren en bevorderen van de lichamelijke beweging en gezondheid van kinderen. Van een verstrekking aan een individuele derde is volgens de gemeente geen sprake.  

2. Oordeel Rechtbank Den Haag

Rechtbank Den Haag oordeelt dat sprake is van een verstrekking aan een individuele derde en dat de btw op de bouwkosten daarom is uitgesloten van het recht op compensatie van btw. De gemeente heeft de sporthal om niet ter beschikking gesteld aan de school. De Rechtbank verwijst voor de onderbouwing van het oordeel naar de wetsgeschiedenis inzake het BTW-compensatiefonds. Daarnaast verwijst Rechtbank Den Haag naar het arrest van de Hoge Raad van 18 november 2016 in de zaak van de gemeente Borsele.

Voor downloaden van uitspraak: klik hier

3. Gemeentelijke praktijk

Gemeenten investeren forse bedragen in sportaccommodaties. Wij nemen aan dat de gemeente in hoger beroep gaat en de zaak vroeg of laat door de Hoge Raad wordt beoordeeld.

Volgens de Rechtbank heeft de gemeente op grond van de Wet op het primair onderwijs (WPO) de verplichting om te voorzien in gymnastieklokalen ten behoeve van het bewegingsonderwijs. Het voldoen aan een wettelijke verplichting jegens het schoolbestuur leidt tot een verstrekking aan het schoolbestuur. Als de gemeente het openbaar onderwijs niet heeft geprivatiseerd dan lijkt recht op compensatie van btw te bestaan. De gemeente verstrekt dan immers geen gymnastieklokaal maar gebruikt het zelf. Omdat het verzorgen van bewegingsonderwijs is belast met 6% btw lijkt de uitsluiting van artikel 4, eerste lid, onderdeel b van de Wet op het BTW-compensatiefonds niet aan de orde te komen. Of gaat het bewegingsonderwijs op in de totale onderwijsdienst?

Dit bericht is opgesteld door de redactie van Taxnavigator/eindredactie mr. dr. J.J.P.(Joep) Swinkels 

© Copyright Taxnavigator/Nestor Business Media BV. Ter zake van onze fiscale dienstverlening en berichtgeving gelden algemene voorwaarden en hetgeen wordt vermeld in de colofon.