Nieuws

Gemeente Barendrecht geeft gelegenheid tot sportbeoefening

Geplaatst: 23 juni 2018
Kenmerk: 2018.04162

Gemeente Barendrecht geeft gelegenheid tot sportbeoefening

Het Gerechtshof Den Haag heeft in zijn uitspraak van Gerechtshof 15 juni 2018, nrs. BK-17/00961, BK-17/00962, BK-18/00002 en BK-18/00003 geoordeeld dat de gemeente Barendrecht gelegenheid geeft tot sportbeoefening op twee sportcomplexen. 

1. Feiten

De gemeente is juridisch eigenaar van sportpark één. Een sportvereniging is economisch eigenaar van twee wetravelden, een kunstgrasveld en een boardingveld. De sportvereniging verhuurt de sportvelden aan de gemeente. De gemeente geeft met twee traditionele voetbalvelden, een hoofdveld en de (van de vereniging) gehuurde velden gelegenheid tot sportbeoefening aan de sportvereniging. De sportvereniging heeft een beheerder gedetacheerd bij de gemeente. De beheerder verzorgt beheer- en onderhoudswerkzaamheden op het complex.

De gemeente is ook juridisch eigenaar van sportpark twee. De gemeente heeft de voetbalaccommodatie op sportpark twee in gebruik gegeven aan een voetbalvereniging. De voetbalvereniging verzorgt voor de gemeente beheer- en onderhoudswerkzaamheden voor de gemeente.

2. Uitspraak Rechtbank '-Gravenhage  

De gemeente geeft volgens Rechtbank Den Haag op sportpark één niet de gelegenheid tot sportbeoefening. De vereniging verzorgt het groot- en kleinonderhoud. Daarnaast verzorgt de vereniging het beheer, de bewaking en het toezicht op het sportpark. Uit verklaringen c.q. het derdenonderzoek bij de vereniging blijkt dat aan de detacheringsovereenkomst geen praktische invulling is gegeven. Ondanks het feit dat beheers- en onderhoudswerkzaamheden zijn uitbesteed is volgens de Rechtbank nog steeds sprake van verhuur. De werkzaamheden zijn immers niet een derde maar aan de sportvereniging uitbesteed. Daarnaast stelt de gemeente volgens de Rechtbank de sportmaterialen niet ter beschikking maar verstrekt de gemeente een budget om sport- en spelmateriaal aan te schaffen.

De gemeente geeft ook op sportpark twee niet de gelegenheid tot sportbeoefening. De gemeente verhuurt het sportpark. De werkzaamheden inzake beheer en onderhoud zijn immers niet een derde maar aan de sportvereniging uitbesteed.

Voor downloaden uitspraak: klik hier

3. Uitspraak Gerechtshof 's-Gravenhage

Het Gerechtshof Den Haag heeft in zijn uitspraak van Gerechtshof 15 juni 2018, nrs. BK-17/00961, BK-17/00962, BK-18/00002 en BK-18/00003 geoordeeld dat de gemeente Barendrecht gelegenheid geeft tot sportbeoefening op twee sportcomplexen. 

Belanghebbende is eigenaar van een groot aantal sportaccommodaties die zij onder andere aan twee voetbalverenigingen tegen vergoeding ter beschikking stelt. Het geschil betreft in essentie het antwoord op de vraag of belanghebbende ter zake van de terbeschikkingstelling van de sportaccommodaties een dienst verricht die voor de heffing van omzetbelasting is onderworpen aan het verlaagde tarief. Uit de duidelijke tekst van de tariefbepaling in de Wet op de omzetbelasting 1968 "het geven van gelegenheid tot sportbeoefening (en baden)" en de daaraan ten grondslag liggende tariefregel van de Btw-richtlijn "het recht gebruik te maken van sportaccommodaties", volgt dat het enkel gerechtigd zijn tot het gebruik van een dergelijke accommodatie voor de beoefening van sport leidt tot een dienst die belast is naar het verlaagde tarief. Het staat in elk geval vast dat de prestatie van belanghebbende een dergelijke dienst inhoudt. Naar het oordeel van het Hof is dit reeds voldoende om het hoger beroep van belanghebbende te honoreren.

Voor downloaden uitspraak Gerechtshof 's-Gravenhage 15 juni 2018, nrs. BK-17/00961, BK-17/00962, BK-18/00002 en BK-18/00003Den Haag: klik hier

4. Gemeentelijke praktijk

Wij nemen aan dat de Belastingdienst beroep in cassatie instelt bij de Hoge Raad. Mocht de Hoge Raad het oordeel onderschrijven dan hebben de Nederlandse gemeenten door het beleid van de Belastingdienst veel geld laten liggen. Wij kunnen ons voorstellen dat de Belastingdienst gemeenten alsnog ambtshalve teruggaaf van btw verleent.

Dit bericht is opgesteld door de redactie van Taxnavigator/eindredactie mr. dr. J.J.P.(Joep) Swinkels. Voor meer informatie: info@taxnavigator.nl

© Copyright Taxnavigator/Nestor Business Media BV. Ter zake van onze fiscale dienstverlening en berichtgeving gelden algemene voorwaarden en hetgeen wordt vermeld in de colofon.