Nieuws

De fiscale kalender: een eenvoudig fiscaal beheersysteem

Geplaatst: 11 augustus 2018
Kenmerk: 2018.04465

De fiscale kalender: een eenvoudig fiscaal beheersysteem

Gemeenten krijgen met steeds meer fiscale zaken te maken. Om overzicht van termijnen en belangrijke data te behouden adviseert Taxnavigator om een fiscale kalender in te richten. De gemeente kan bijvoorbeeld een specifiek e-mailadres aanmaken maken waar via een e-mail de belangrijkste fiscale zaken kunnen worden bewaard en waar de fiscale agenda kan worden aangemaakt. Wij denken bijvoorbeeld aan het e-mailadres: fiscaal@(naam gemeente).nl

In de fiscale kalender kan worden opgenomen:

  1. door wie en wanneer de btw-aangiften en de betaling van de verschuldigde btw wordt verzorgd.
  2. door wie en wanneer de declaratie BTW-compensatiefonds wordt ingediend.
  3. door wie en wanneer de btw-labelling wordt gecheckt.
  4. door wie en wanneer de steekproef wordt getrokken.
  5. door wie en wanneer om uitstel wordt verzocht van het indienen van de Vpb-aangifte.
  6. door wie en wanneer wordt verzocht om het uitreiken van een voorlopige Vpb-aangifte.
  7. door wie de aangifte Vennootschapsbelasting wordt opgesteld en ingediend.
  8. door wie en wanneer de aangifte Loonbelasting wordt ingediend en betaald. 
  9. door wie en wanneer de IB-47 formulieren worden ingediend.

De activiteiten kunt u afstemmen op de planning en control cyclus. 

Werkt u conform Horizontaal Toezicht dan zal de Belastingdienst eisen dat u op bovengestelde vragen direct antwoord kunt geven. 

In de e-mailbox van fiscaal@(naam gemeente).nl kunt belangrijke fiscale informatie bewaren zoals brieven van de Belastingdienst, correspondentie inzake boekenonderzoeken, belangrijke fiscale documenten, gespreksverslagen, aantekeningen, fiscale documentatie. Via een eenvoudig mappensysteem kan de documentatie worden bewaard en via autorisatie kan toegang worden gefaciliteerd.  

 

Dit nieuwsbericht is opgesteld door de redactie van Taxnavigator/eindredactie mr. dr. J.J.P.(Joep) Swinkels. Voor meer informatie: info@taxnavigator.nl

© Copyright Taxnavigator/Nestor Business Media BV/Nestor Media Groep. Ter zake van onze fiscale dienstverlening en berichtgeving gelden algemene voorwaarden en hetgeen wordt vermeld in de colofon.