Nieuws

Commerciële exploitatie van sportaccommodaties en Vpb

Geplaatst: 13 augustus 2018
Kenmerk: 2018.04468

Commerciële exploitatie van sportaccommodaties en Vpb

Een aantal belastingadviseurs adviseert gemeenten om de gemeentelijke sportaccommodaties commercieel te gaan exploiteren of commercieel te laten exploiteren. Ook een zogenoemde sportcoöperatie is Vpb-plichtig. Als een overschot wordt behaald moet vennootschapsbelasting worden betaald. Wordt daadwerkelijk ook vennootschapsbelasting betaald? Dat is maar zeer de vraag. Wij hebben een verkennend onderzoek voor u gedaan. 

De Vamil biedt de mogelijkheid 75% van een investering op een willekeurig moment af te schrijven. Dankzij de MIA kunt u profiteren van een extra aftrekmogelijkheid van de fiscale winst; bovenop de andere fiscale aftrekmogelijkheden zoals de willekeurige afschrijving mag 13,5%, 27% of 36% van het investeringsbedrag extra ten laste worden gebracht van de winst over het kalenderjaar waarin het bedrijfsmiddel is aangeschaft.

Op de milieulijst2018 staan bijvoorbeeld een fors aantal dakbedekkingsmiddelen die in aanmerking komen voor MIA/Vamil. De lijst geldt niet voor 2019 maar als u zich nu oriënteert kunt u in 2019 het belastingvoordeel realiseren. 

Voor downloaden brochure MIA/Vamil: klik hier

Dit nieuwsbericht is opgesteld door de redactie van Taxnavigator/eindredactie mr. dr. J.J.P.(Joep) Swinkels. Voor meer informatie: info@taxnavigator.nl

© Copyright Taxnavigator/Nestor Business Media BV/Nestor Media Groep. Ter zake van onze fiscale dienstverlening en berichtgeving gelden algemene voorwaarden en hetgeen wordt vermeld in de colofon.