Nieuws

Beperken kosten belastingen

Geplaatst: 24 februari 2018
Bron: HR 11 augustus 2017; nr. 15/03805
Kenmerk: 2018.03698

Beperken kosten belastingen

Gemeenten lenen veel personeel in voor het uitvoeren en verzorgen van werkzaamheden. Soms kunnen door anders te contracteren op eenvoudige wijze de kosten van belastingen worden beperkt. De btw is namelijk een belasting die wordt geheven ter zake van de levering van een product of het verlenen van een specifieke dienst. Bijgaand een toelichting.

Toelichting

Gemeenten verzorgen een aantal werkzaamheden waarvan de btw op de kosten niet kan worden verrekend op de btw-aangifte of kan worden gecompenseerd bij het BTW-compensatiefonds. De btw op de kosten vormt een kostenpost voor de gemeente. Wij wijzen hierbij op bijvoorbeeld het aanbieden van schuldhulpverlening aan inwoners van de gemeente en het verzorgen van muziekonderwijs aan personen jonger dan 21 jaar. Maar er zijn veel meer activiteiten waarbij de btw op de kosten een kostenpost vormt voor de gemeente. Door slim te contracteren kunnen de kosten van btw aan de voorkant worden beperkt. Wij kijken dan niet of de btw op de kosten alsnog kan worden afgetrokken op de btw-aangifte of kan worden gecompenseerd bij het BTW-compensatiefonds maar wij zorgen ervoor dat de btw niet ontstaat. Wij werken twee voorbeelden voor u uit.     

Uitwerking Schuldhulpverlening

Als de gemeente personeel inleent voor het daadwerkelijk verzorgen van schuldhulpverlening dan is de btw op de kosten een kostenpost. Kortom, het product wordt 21% duurder als de werkzaamheden niet worden verzorgd door personen die bij de gemeente in dienst zijn. 

Zoals opgemerkt kunnen de kosten van btw worden vermeden door anders te contacteren. De gemeente leent geen personeel in voor het verzorgen van de schuldhulpwerkzaamheden maar de gemeente koopt een dienst in die bestaat uit het in opdracht van de gemeente verzorgen van schuldhulpverlening. In dat geval wordt geen btw gefactureerd omdat de dienstverlening die bestaat uit het verzorgen van schuldhulpverlening is vrijgesteld van btw. 

Kortom, detachering is belast met btw en de inkoop van diensten inzake schuldhulpverlening niet. Om de heffing van btw te vermijden moet de gemeente dus anders contracteren. De gemeente moet geen personeel inlenen om het werk te doen maar de gemeente moet het afhandelen van dossiers en klanten uitbesteden. De contractant neemt werk aan in zake het afwerken van een aantal dossiers en/of klanten inzake schuldhulpverlening. Een combinatie van dossiers en klanten is ook mogelijk.  

Uitwerking muziekonderwijs

De dienst die bestaat uit het verzorgen van muziekles aan jeugdigen is vrijgesteld van de heffing van btw. Wordt personeel ingeleend om de muziekles te verzorgen dan betaalt de gemeente doorgaans btw. Deze btw op de kosten van inlening van de docent vormt een kostenpost. De gemeente kan ook de opdracht geven om desbetreffende muziekles in onderaanneming te verzorgen. De gemeente koopt van de docent btw-vrijgestelde dienstverlening (muziekles) in om een btw-vrijgestelde dienst (muziekles) te verzorgen en bespaart daarmee 21% btw.

Om de belastingbesparing te realiseren is het wel van belang op een juiste wijze te contracteren.

Input gemeenten

Dit artikel is mede tot stand gekomen dankzij de input van de gemeente G en de Gemeente H. Wij bedanken onze abonnees op de fiscale kennisbank Taxnavigator voor de input.

Dit artikel is opgesteld door de redactie van Taxnavigatot