Nieuws

Zal het VpB-concernmodel ook zijn intrede doen bij gemeenten?

Geplaatst: 05 april 2017
Kenmerk: 2017.02496

Zal het VpB-concernmodel ook zijn intrede doen bij gemeenten?

Veel gemeenten zijn actief met de vennootschapsbelasting. Belastingadviseurs wijzen gemeenten op het zogenoemde VpB-concernmodel. Met name voor gemeenten met overschotten op bijvoorbeeld het grondbedrijf kan het vanuit fiscaal perspectief aantrekkelijk zijn om een VpB-concernmodel te implementeren.

VpB-concernmodel

Een VpB-concernmodel kan vrij eenvoudig en snel worden opgezet. De gemeente richt een holdingvennootschap op. De holdingvennootschap richt vervolgens één of meerdere dochtervennootschappen op. Veelal worden winstgevende en verlieslatende activiteiten gespreid over meerdere dochtervennootschappen c.q. per activiteit wordt een afzonderlijke dochtervennootschap opgericht. Dit in verband met aansprakelijkheden en de aansturing. In tegenstelling tot een gemeente is een vennootschap van rechtswege belastingplichtig voor de heffing van vennootschapsbelasting. Een winsttoets hoeft niet plaats te vinden. Een vennootschap is automatisch belastingplichtig ook als uitsluitend verliezen worden gemaakt.

Als de holdingvennootschap en de dochtervennootschappen een fiscale eenheid vennootschapsbelasting vormen dan vallen de winsten en de verliezen van de verschillende vennootschappen tegen elkaar weg. Het saldo van gerealiseerde winsten en verliezen wordt belast met vennootschapsbelasting.

Sport

De Staatssecretaris van Financiën heeft diverse malen aangegeven dat de btw-sportvrijstelling wordt verruimd. De btw-sportvrijstelling kan op basis van Europese btw-regelgeving niet worden toegepast op exploitanten van sportaccommodaties die winst beogen. Het VpB-concernmodel biedt gemeenten de mogelijkheid om sportaccommodaties belast met btw te blijven exploiteren. De gemeente brengt het gemeentelijke sportbedrijf onder in een vennootschap die onderdeel uitmaakt van het concern. De winsten die met de exploitatie van sportaccommodaties worden gerealiseerd vallen weg tegen verliezen die elders in het concern worden gemaakt.

Grondbedrijf

Gronden kunnen als btw-bouwterrein in het concern worden ingebracht waardoor ook ter zake van het verschuiven van onroerende zaken per saldo geen belasting wordt betaald. 

Dit artikel is opgesteld door de redactie van Taxnavigator.