Nieuws

Vergoeding immateriële schade is niet belast

Geplaatst: 09 april 2017
Bron: HR 31 maart 2017, nr. 16/01727,
Kenmerk: 2017.02501

Vergoeding immateriële schade is niet belast

In zijn arrest van 31 maart 2017, nr. 16/01727, oordeelt de Hoge Raad dat de vergoeding van immateriële schade niet is belast met Inkomstenbelasting.

Een medewerker van de politie wordt in 2012 volledig arbeidsongeschikt verklaard als gevolg van een hersentumor. De medewerker was lid van de mobiele eenheid. Bij zijn werkzaamheden is de medewerker aan het hoofd geraakt door een stoeptegel bij een hoog-risicowedstrijd. Tijdens een oefening van de mobiele eenheid is de medewerker van een viaduct gevallen. Beide ongevallen hebben tot gevolg dat de loopbaanontwikkeling van de politieman sterk is gestagneerd. De medewerker krijgt van zijn werkgever daarom een bedrag van € 15.000 netto aan schadeloosstelling uitbetaald in het jaar 2012. Volgens de werkgever betreft het compensatie voor het immateriële leed als gevolg van de ongevallen. 

De belastinginspecteur neemt het standpunt in de schadeloosstelling is belast met Inkomstenbelasting.

Volgens de Hoge Raad heeft de medewerker naast leed een vermindering van arbeidskracht ondervonden die heeft geleid tot een sterke stagnatie van zijn loopbaanontwikkeling. Het bedrag dat de werkgever daarvoor aan de medewerker heeft betaald, strekt tot vergoeding van deze immateriële schade en dit verlies aan arbeidskracht. Een dergelijke vergoeding vindt volgens de Hoge Raad niet zozeer haar grond in de dienstbetrekking dat zij als daaruit genoten loon dient te worden aangemerkt. De vergoeding is niet belast met Inkomstenbelasting. 

Dit bericht is opgesteld door de redactie van Taxnavigator