Nieuws

Ontwikkelingen inzake Wet DBA

Geplaatst: 10 februari 2017
Bron: B/CA-UPB/17/008
Kenmerk: 2017.02356

Ontwikkelingen inzake Wet DBA

In zijn brief van 3 februari 2017, met kenmerk 2017-0000016616, heeft de Staatssecretaris van Financiën de Tweede Kamer geïnformeerd over de eerste resultaten van de handhaving van de Wet DBA. De wet wordt gehandhaafd bij kwaadwillenden. Op dit moment zijn zeven opdrachtgevers bij de Belastingdienst in beeld die kwalificeren als kwaadwillend. Op grond van artikel 67 van de Algemene wet inzake rijksbelastingen wordt door de Staatssecretaris over de kwaadwillenden geen nadere informatie verstrekt. 

Vervolgens beschrijft de Staatssecretaris de verschillende onderzoeksfases. In eerste instantie moet worden onderzocht of de werkrelatie als een dienstbetrekking kwalificeert. Vervolgens moet worden onderzocht of sprake is van kwaadwillendheid. Als daadwerkelijk sprake is van kwaadwillendheid volgt een naheffingsaanslag loonheffingen en een boete waarbij ook het strafrechtelijk traject in beeld kan komen. In april 2017 volgt de derde voortgangsrapportage Wet DBA en wordt de Tweede Kamer nader geïnformeerd over de verschillende onderzoeken.

Zoals eerder bericht heeft ook de opdrachtnemer belang bij het zeker stellen c.q. borgen van zijn fiscale positie in verband met zijn fiscale ondernemersfaciliteiten (Inkomstenbelasting).  

De Belastingdienst heeft op 7 februari 2017 aan alle zzp'ers een brief verstuurd inzake de handhaving van de Wet DBA. Uit de brief blijkt dat in ieder geval tot 2018 geen naheffingen, boetes en correctieverplichtingen loonheffingen volgen. Het uitstel wordt verlengd als het kabinet op 1 januari 2018 nog bezig is met het onderzoek hoe de criteria die belangrijk zijn bij het bepalen of sprake is van loondienst concreter of anders ingevuld kunnen worden.

Als een opdrachtnemer een zzp'er inhuurt en achteraf wordt geconstateerd dat sprake is van loondienst worden geen naheffingen, boetes en correctieverplichtingen loonheffingen opgelegd als geen sprake is van een kwaadwillende opdrachtgever of opdrachtnemer. In de bijlage bij de brief wordt kwaadwillend omschreven als situaties waarin sprake is van listigheid, valsheid of samenspanning en situaties die leiden tot ernstige concurrentievervalsing, economische of maatschappelijke ontwrichting of waarin het risico aanwezig is van uitbuiting. 

Uitstel van de handhaving van de Wet DBA betekent niet automatisch dat de zzp'er ondernemer is voor de Inkomstenbelasting. De Wet DBA zegt niets over het ondernemerschap van de zzp'er voor de heffing van Inkomstenbelasting. Voor de beoordeling of sprake is van ondernemerschap voor de heffing van Inkomstenbelasting wordt door de Belastingdienst gekeken naar het totaal van de opdrachten, de winst, de tijd die aan de onderneming wordt besteed en het ondernemersrisico. 

Dit artikel is opgesteld door de heer mr. dr. J.J.P. Swinkels die werkzaam is als concernfiscalist bij de gemeente Utrecht. Het artikel is op persoonlijke titel geschreven.

Contactpersoon

Heeft u vragen over dit onderwerp?
Neem dan contact op met:

Voor meer informatie:

mr. dr. J.J.P. (Joep) Swinkels
06-25152349
joepswinkels@taxnavigator.nl