Nieuws

Sport: Checklist financiële schade

Geplaatst: 07 december 2017
Kenmerk: 2017.02327

Sport: Checklist financiële schade

Diverse malen is door de Staatssecretaris van Financiën aangegeven dat de btw-sportvrijstelling wordt verruimd. Een ieder die zonder winstoogmerk de gelegenheid geeft tot sportbeoefening wordt vrijgesteld van de heffing van btw. Gemeenten hebben ter zake van de exploitatie van sportaccommodaties geen winstoogmerk en zullen ter zake van de exploitatie van binnen- en buitensportaccommodaties worden vrijgesteld van de heffing van btw. 

Een uitbreiding van de btw-sportvrijstelling kan grote financiële effecten hebben voor gemeenten. Veel gemeenten hebben de financiële aspecten van de uitbreiding van de btw-sportvrijstelling nog niet inzichtelijk gemaakt. Taxnavigator heeft voor u een eenvoudige checklist opgesteld.

Checklist

  • Exploitatielasten: Hoeveel btw neemt de gemeente jaarlijks in aftrek c.q. vraagt de gemeente terug op de btw-aangifte ter zake van de exploitatie van binnen- en buitensportaccommodaties?
  • Beperking btw-druk: Hoeveel btw brengt de gemeente jaarlijks in rekening ter zake van de exploitatie van binnen- en buitensportaccommodaties. Deze btw vormt een kostenpost voor de gebruiker en valt bij een verruiming van de btw-sportvrijstelling weg.

  • Herzieningsregels btw: Welke investeringen en in welk jaar heeft de gemeente de afgelopen jaren gedaan in kunstgrasvelden, kleed- en wasaccommodaties, gymnastiekzalen en sporthallen. Worden deze onroerende zaken in het geheel gebruikt voor met btw belaste prestaties?

Advies

Met betrekking tot grasvelden en renovaties gelden de btw-herzieningsregels niet. De btw op de kosten van investeringen in grasvelden en renovaties die in 2017 worden verricht (en in gebruik worden genomen) kunnen geheel of gedeeltelijk in aftrek worden genomen en behoeft niet te worden terugbetaald als de btw-sportvrijstelling in 2018 of later worden aangepast.

Taxnavigator

In het themadossier ‘Sport’ op Taxnavigator worden alle btw-aspecten van sport uitgewerkt. Ook worden verschillende modellen uitgewerkt die de gemeente na de wijziging van de btw-regelgeving inzake sport kan gebruiken om het belastingvoordeel te behouden.

Dit artikel is opgesteld door de heer mr. dr. J.J.P. Swinkels die werkzaam is als concernfiscalist bij de gemeente Utrecht. Het artikel is op persoonlijke titel geschreven.