Nieuws

Reactie Staatssecretaris van Financiën inzake ruime btw-koepelvrijstelling

Geplaatst: 23 december 2017
Kenmerk: 2017.03466

Reactie Staatssecretaris van Financiën inzake ruime btw-koepelvrijstelling

Op 2 november heeft de vaste commissie voor Financiën de Staatssecretaris van Financiën een groot aantal vragen en opmerkingen voorgelegd over de beëindiging van de toepassing van de verruimde btw-koepelvrijstelling bij een ambtelijke fusie. Op 20 december zijn de antwoorden gepubliceerd. Voor de antwoorden: klik hier. Bijgaand treft u een samenvatting aan. 

1. Overzicht belangrijkste aspecten brief 20 december 2017 

De brief van de Staatssecretaris van Financiën bevat een groot aantal vaktechnische onderdelen. Wij hebben de belangrijkste elementen hieronder uitgewerkt. 

1.1. De ruime btw-koepelvrijstelling wordt slechts beperkt toegepast

De ruime btw-koepelvrijstelling wordt volgens de Staatssecretaris van Financiën slechts beperkt toegepast. Als de dienstverlening van de GR aan de leden met btw is belast ontstaat volgens de Staatssecretaris slechts een beperkte btw-last. In de praktijk gaat het volgens hem om 1-10% van de totale btw die door het samenwerkingsverband aan de deelnemers in rekening wordt gebracht. De budgettaire opbrengst van het beëindigen van de toepassing van de verruimde btw-koepelvrijstelling wordt geraamd op nihil omdat slechts in enkele gevallen gebruik wordt gemaakt van de faciliteit.  

1.2. De btw-koepelvrijstelling kan niet pro rata worden toegepast

De btw-koepelvrijstelling kan volgens de Staatssecretaris van Financiën niet pro rata worden toegepast. Een pro rata toepassing houdt in dat de GR de btw-koepelvrijstelling toepast voor de dienstverlening aan de gemeenten voor zover de gemeenten de diensten gebruiken voor overheidsactiviteiten zoals het beheer van de openbare ruimte en btw-vrije activiteiten zoals de btw-verhuur van vastgoed. De dienstverlening van de GR aan de deelnemende gemeenten voor met btw belaste werkzaamheden van de gemeenten zoals de verkoop en levering van btw-bouwkavels is belast met btw.

2. Gemeentelijke praktijk 

Bij toepassing van de ruime btw-koepelvrijstelling bij een ambtelijke fusie is ter zake van de dienstverlening van de GR aan de deelnemende gemeenten geen btw verschuldigd. Niettemin ontstaat toch ongewenste btw-druk. Immers de GR mag alleen btw doorschuiven voor zover de deelnemende gemeenten de dienstverlening van de GR gebruiken voor overheidsactiviteiten en diensten die van heffing van btw zijn vrijgesteld. Voor zover dienstverlening van de GR wordt gebruikt voor met btw belaste activiteiten zoals de verkoop en levering van btw-bouwkavels en de met btw belaste exploitatie van sportaccommodaties blijft de btw op de kosten bij de GR een kostenpost. De GR kan de btw op kosten voor diensten die de gemeenten afnemen voor met btw belaste ondernemersactiviteiten van de gemeenten niet verrekenen c.q. terugvragen op de btw-aangifte en ook niet doorschuiven naar de deelnemende gemeenten. 

Het berekenen van de btw die de GR kan doorschuiven naar de deelnemende gemeenten is een lastige en omvangrijke klus die de nodige FTE's kost. Wordt geen tijd geschreven dan lijkt het bijna onmogelijk om de doorschuif-btw te bepalen. Veel ambtelijke fusies kiezen er daarom voor de dienstverlening met btw te belasten met als gevolg een aantasting van het BTW-compensatiefonds. 

Zoals wij eerder hebben bericht kan het leerstuk van kosten voor gemene rekening een uitkomst bieden. Wij verwijzen naar ons nieuwsbericht: 'Oplossing fiscale vraagstukken ambtelijke fusie' van 12 juni 2017. 

3. Onderzoek 

Taxnavigator is gevraagd te ondersteunen bij een onderzoek naar de extra kosten van btw die ontstaan bij ambtelijke fusies. Graag komen wij in contact met de btw-medewerkers die betrokken zijn bij de ambtelijke fusies. Gelet op de achtergrond van de onderzoeker c.q. de instelling kunnen wij geen nadere informatie verstrekken. 


Dit bericht is opgesteld door de redactie van Taxnavigator