Nieuws

Gemeentelijk vastgoedbedrijf: Laat geen btw liggen!

Geplaatst: 21 augustus 2017
Kenmerk: 2017.03135

Gemeentelijk vastgoedbedrijf: Laat geen btw liggen!

Het gemeentelijk vastgoedbedrijf is veelal eigenaar van veel verschillende soorten vastgoed. In de portefeuille zit maatschappelijk vastgoed, vastgoed voor eigen gebruik maar ook commercieel vastgoed of strategische objecten. Gelet op de functie en taken van het gemeentelijk vastgoedbedrijf zal het rendement beperkt zijn zodat het besparen van kosten van belang is. Volgens Taxnavigator worden niet altijd alle fiscale kansen benut.  

Vereniging van Eigenaren

Soms heeft de gemeente een heel gebouw in eigendom maar vaak zal de gemeente lid zijn van een Vereniging van Eigenaren. Is de gemeente lid van een vereniging van eigenaren dan kunnen de kosten van btw worden beperkt omdat de VVE in bepaalde gevallen btw op kosten kan doorschuiven naar de leden.

Doorschuiven: btw-ondernemerschap

In het Besluit ‘Omzetbelasting. Aftrek van omzetbelasting’ van 25 november 2011, nr. BLKB 2011/641M, worden in onderdeel ‘6.3.4 Aftrek bij vereniging van eigenaren’ de btw-aspecten beschreven van een Vereniging van Eigenaren (hierna ook: VVE). De leden van een VVE kunnen volgens het Besluit onder voorwaarden btw doorschuiven naar de leden-ondernemers. De VVE mag de btw op kosten alleen doorschuiven als de VVE geen btw-ondernemer is. Als een gemeente via een VVE mede eigenaar is van een gebouw waarin ruimten door de gemeente belast met btw worden geëxploiteerd (btw belaste verhuur, sport) kan de VVE een deel van de btw op de kosten doorschuiven naar de gemeente die de desbetreffende btw kan terugvragen c.q. verrekenen op de btw-aangifte.

Doorschuiven: overheid  

In het Besluit Omzetbelasting en compensatie van omzetbelasting bij publiekrechtelijke lichamen’ van 25 januari 2012, nr. BLKB 2012/175M, is in onderdeel ‘3.2 Transparantiemethode’ aangegeven dat btw op kosten onder voorwaarden naar gemeenten kan worden doorgeschoven. De gemeente kan de doorgeschoven btw vervolgens compenseren bij het BTW-compensatiefonds. Uit onderdeel ‘3.2.1 Wie kunnen de transparantiemethode toepassen?’ kan worden opgemaakt dat een VVE onder voorwaarden ook gebruik kan maken van de transparantiemethode als de VVE nog maar een compensatiegerechtigd lid heeft. Dit zal niet vaak voorkomen. Het is echter de vraag of deze beperking rechtens wel houdbaar is. Het mag voor het recht om btw door te schuiven toch geen verschil maken dat ook andere dan gemeenten lid zijn van de VVE. Speelt deze situatie bij u dan adviseert Taxnavigator uw gemeente om in overleg te treden met de Belastingdienst.  

Dit artikel is opgesteld door mr. dr. J.J.P. Swinkels die werkzaam is als belastingadviseur en concernfiscalist. Het artikel is op persoonlijke titel geschreven.