Nieuws

Fiscale aandachtspunten bij het verstrekken van subsidies

Geplaatst: 24 juni 2017
Kenmerk: 2017.02963

Fiscale aandachtspunten bij het verstrekken van subsidies

Veel gemeenten verstrekken subsidies. Ook bij het verstrekken van subsidies kunnen op eenvoudige manier belastingbesparingen worden bereikt. Wij hebben enkele belastingbesparingen voor u opgesomd.

Verstrekt uw gemeente een subsidie en stuurt de ontvanger van de subsidie u een factuur met btw dan adviseren wij u om te controleren of terecht btw in rekening wordt gebracht. De ervaring leert dat sommige ontvangers van subsidies automatisch een factuur met btw sturen. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn als een zzp’er op eigen initiatief een project voor de zomervakantie in uw gemeente organiseert zonder daarvoor een opdracht van de gemeente te hebben ontvangen of dat de gemeente het voornemen had het project zelf te organiseren. In dat geval is de subsidie niet belast met btw en hoeft de gemeente een factuur met btw niet te accepteren.

Als de gemeente een project subsidieert is het ook van belang om te bekijken of de ontvanger van de subsidie de btw op kosten die hij betaalt kan verrekenen c.q. terugvragen op de btw-aangifte. Btw op kosten die door de Belastingdienst wordt terugbetaald behoeft niet te worden gesubsidieerd. Gemeenten doen er verstandig aan om de ontvanger van de subsidie te laten verklaren dat de btw op kosten voor de ontvanger van de subsidie daadwerkelijk een kostenpost is. Kan de ontvanger van de subsidie de btw op zijn kosten door een wijziging van de exploitatieopzet alsnog terugvragen bij de Belastingdienst dan dient hij een gedeelte van de subsidie terug te betalen aan de gemeente. Een situatie die bijvoorbeeld aan de orde kan zijn als de ontvanger van een subsidie een gedeelte van een oud historisch gebouw als horecagelegenheid gaat exploiteren. Gemeenten doen er volgens Taxnavigator verstandig aan om een terugbetalingsverplichting expliciet vast te leggen in de subsidiebeschikking.

Dit artikel is opgesteld door de heer mr. dr. J.J.P. (Joep) Swinkels. De heer Swinkels is onder andere werkzaam als concernfiscalist bij de gemeente Utrecht. Het artikel is op persoonlijke titel geschreven.