Nieuws

Bewonersplatforms en btw

Geplaatst: 10 januari 2017
Kenmerk: 2017.02111

Bewonersplatforms en btw

Gemeenten schakelen steeds vaker bewoners in bij het beheer van de openbare ruimte zoals groenstroken, speeltuinen of complete straten. Soms krijgt het bewonersplatform een budget toegewezen dat kan worden besteed aan het verzorgen van de werkzaamheden. Een belangrijk aandachtspunt vormt de btw. 

Als de gemeente kosten maakt voor onderhoud van de openbare ruimte en daarvoor op haar naam een factuur ontvangt van de dienstverlener of de leverancier van de goederen, kan de gemeente de btw op de kosten compenseren bij het BTW-compensatiefonds.

Maakt het bewonersplatform voor eigen rekening en risico kosten dan kan de gemeente de btw op de kosten niet compenseren bij het BTW-compensatiefonds. De gemeente is namelijk geen afnemer van de prestatie. Het bewonersplatform is opdrachtgever en afnemer van de dienstverlening of de goederen. De factuur voor de verrichte werkzaamheden of geleverde goederen wordt aan het bewonersplatform gestuurd. Dat de gemeente budget heeft verstrekt doet daaraan niet af.

Een oplossing kan zijn dat het bewonersplatform budget krijgt toegewezen en dat budget namens de gemeente kan besteden. Het geld blijft bij de gemeente staan en het bewonersplatform kan het budget namens de gemeente besteden. De overeenkomst met de leverancier komt op naam van de gemeente te staan en de factuur voor werkzaamheden of de geleverde goederen wordt aan gemeente uitgereikt c.q. staat op naam van de gemeente. De gemeente kan de btw op de kosten compenseren bij het BTW-compensatiefonds. Het is van belang om de afspraken in een document vast te leggen. Een duidelijke instructie aan het bewonersplatform is gewenst zodat de gemeente over een correcte factuur beschikt. Het is hierbij natuurlijk wel van belang dat de uitgaven worden gedaan in het kader van de openbare ruimte van de gemeente. 

Dit artikel is opgesteld door mr. dr. J.J.P. Swinkels die werkzaam is als belastingadviseur en concernfiscalist. Het artikel is op persoonlijke titel geschreven.