Nieuws

Antwoord op Kamervragen van Kamerlid Van Weyenberg inzake uitstel handhaving Wet DBA

Geplaatst: 22 mei 2017
Kenmerk: 2017.02710

Antwoord op Kamervragen van Kamerlid Van Weyenberg inzake uitstel handhaving Wet DBA

Op 19 mei 2017 heeft Staatssecretaris Wiebes van Financiën antwoord gegeven op Kamervragen over het bericht ‘Aantal ZZP’ers dat opdrachten misloopt verdrievoudigd, ondanks uitstel handhaving DBA’. 

In zijn antwoorden op de Kamervragen geeft de Staatssecretaris aan dat de btw-aangiften van een geselecteerde groep zzp'ers een toename van de omzet van die groep laat zien. Hieruit zou kunnen worden afgeleid dat geen terughoudendheid bestaat om opdrachten aan zzp'ers te geven. Uiteraard kan de omzet bij een individuele zzp'er wel zijn gedaald. Het gebruik van de modelovereenkomst is voor zowel de opdrachtgever als de opdrachtnemer geen verplichting. De modelovereenkomst verschaft wel zekerheid als conform de modelovereenkomst wordt gewerkt. Het onderzoek naar de herijking van de begrippen 'vrije vervanging' en 'gezagsverhouding' heeft plaatsgevonden. De resultaten van dit onderzoek zullen op korte termijn aan de informateur worden aangeboden opdat het – zoals reeds tijdens het debat over de uitwerking van de Wet DBA op 8 december 2016 is gemeld – in de onderhandelingen ten behoeve van de formatie kan worden gebruikt. De Staatssecretaris streeft ernaar om voor het zomerreces helderheid te geven over het verdere traject inzake de Wet DBA en de opschorting van de handhaving. 

Voor downloaden: klik hier

Dit artikel is opgesteld door de redactie van Taxnavigator.