Nieuws

BTW-compensatiefonds: Vragen vaste commissie voor Financiën.

Geplaatst: 13 december 2016
Kenmerk: 2016.02061

BTW-compensatiefonds: Vragen vaste commissie voor Financiën.

In ons nieuwsbericht d.d. 15 november 2016 (Beleidsdoorlichting BTW-compensatiefonds) hebben wij u uitgebreid geïnformeerd over de beleidsdoorlichting BTW-compensatiefonds. De vaste commissie voor Financiën heeft de Minister van Financiën op 7 december 2016 een aantal vragen voorgelegd.

Welke constructies bestaan er op het gebied van btw bij lokale overheden en voorkomt het BTW-compensatiefonds de toepassing van de constructies? Is ter zake nieuw onderzoek gedaan? En zo ja, op welke wijze is dat onderzocht?

In hoeverre is onderzoek gedaan naar de uitvoeringskosten en de administratieve lasten van het BTW-compensatiefonds?

Worden de doelstellingen van het BTW-compensatiefonds gerealiseerd? Wat is het effect van het BTW-compensatiefonds op de uitbesteding?

Dit artikel is opgesteld door mr. dr. J.J.P. Swinkels die werkzaam is als belastingadviseur en concernfiscalist. Het artikel is op persoonlijke titel geschreven.