Nieuws

Bouwterreinen in de btw

Geplaatst: 13 oktober 2016
Bron: Kamerstuk 34 552, nr. 13, Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Belastingplan 2017), 12 oktober 2016
Kenmerk: 2016.00611

Bouwterreinen in de btw

De vaste commissie voor Financiën (hierna: de commissie) is belast met het voorbereidend onderzoek van het Belastingplan 2017. Op 12 oktober 2016 heeft de commissie verslag uitgebracht van haar bevindingen. In het verslag stelt de commissie ook een aantal vragen over het onderdeel ‘bouwterrein’.

Zo wordt de vraag gesteld wat de gevolgen in de praktijk zijn van het verruimen van het begrip bouwterrein. Verder stelt de commissie vragen over de uitbreiding van het begrip bouwterrein in samenhang met een afspraak het gebouw na levering verder te slopen. Hoe wordt omgegaan met de situatie waarin een terrein eerst als bouwterrein wordt verworven en later door de projectontwikkelaar als landbouwgrond wordt verkocht en geleverd. Welke betekenis heeft de wetswijziging voor de zogenoemde koop/aanneming en hoe moet worden omgegaan met een terrein waarop een gedeeltelijk gesloopt gebouw staat?

Dit artikel is opgesteld door de heer mr. dr. J.J.P. Swinkels die werkzaam is als concernfiscalist bij de gemeente Utrecht. Het artikel is op persoonlijke titel geschreven.

Contactpersoon

Heeft u vragen over dit onderwerp?
Neem dan contact op met:

Voor meer informatie:

mr. dr. J.J.P. (Joep) Swinkels
06-25152349
joepswinkels@taxnavigator.nl